Navigation

Lana Vujaković, ma
asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Psihologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Psihologija ličnosti asistent June 29, 2017

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPS10PIR Psihologija individualnih razlika
Akademske studije prvog ciklusa
PS1-KL22O Teorijsko – empirijske koncepcije psihologije ličnosti
PS1-PPS3I Pozitivna psihologija
PS1-UPL21O Uvod u psihologiju ličnosti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uloga etnocentrizma, religioznosti i socio-demografskih karakteristika u zadovoljstvu životom mladih

  Časopis Ličnost i društvo V
  Godina 2019
  Autori Srđan Dušanić, Lana Vujaković, and Đorđe Čekrlija
  Broj 5
  Strana od 9
  Strana do 24

Radovi sa skupova

  Crte ličnosti i religioznost u statističkom kaleidoskopu.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/BNS1602007D
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2016
  Autori Srđan Dušanić, Đorđe Čekrlija, and Lana Vujaković
  Strana od 7
  Strana do 24

Projekti

Drustveni identitet i ekstremni stavovi mladih

Project Number 1251309
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Vladimir Turjacanin
Participants Dejan Kantar, ma
Iris Zezelj
Marija Brankovic
Lana Vujakovic, ma
Milos Pralica
prof. dr Srdjan Dusanic
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-01-31
Project value 12950.0 BAM