Navigation

Jovana Vuković

Viši stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja - I-3-3-2
Rektorat
051/321-176

Projekti

Fundiranje termodinamickog inzinjeringa i razvoj softverskog paketa za istrazivanje fononskih nanostruktura

Project Number 1259006
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Sinisa Vucenovic
Participants Igor Setrajcic
Dusan Ilic
Ana Tomic
mr Danijela Vukovic
Jovan Setrajcic
Jovana Vukovic
prof. Stevo Jacimovski
Marijeta Zagozen
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 20121-01-01
Project value 7500.0 BAM