Navigation

Vladan Jaguzović, ma
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za teorisku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene asistent December 21, 2017

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
R1MAT1 Matematika 1

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07FOS363 Matematička analiza I
1C09MNS284 Analiza 3
1C09MNS292 Realne i kompleksne funkcije
1C09MOS270 Analiza 1
1C09MOS276 Analiza 2
1C09MOS282 Matematičko programiranje
1C09MOS284 Analiza 3
1C09MOS305 Funkcionalna analiza
1C09MOS307 Teorija mjere i integracije
1C09MOS565 Analiza 4
1C09MOS570 Primijenjena matematika
1C19FNS001 Matematička analiza I

Projekti

Primjena kvadraturnih formula u izracunavanju granica matricnih funkcionala

Project Number 1259050
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Miroslav Pranic
Participants Milan Predojevic, ma
Miroslav Treml
prof. dr Vladimir Jovanovic
mr Tatjana Zec
Vladan Jaguzovic, ma
prof. dr Dusko Jojic
Lotar Rajhel
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-08-01
End of the project 2021-08-01
Project value 11000.0 BAM

Numericka konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene

Project Number 1259020
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Miroslav Pranic
Participants Lotar Rajhel
mr Tatjana Zec
prof. dr Vladimir Jovanovic
Milan Predojevic, ma
prof. dr Dusko Jojic
Miroslav Treml
Vladan Jaguzovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-05-01
Project value 18500.0 BAM