Navigation

Irena Radić
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet
051/339-009
lokal 109
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društava asistent October 26, 2017

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS07PSP Poslovno pravo
OS11BBP Bankarsko i berzansko pravo
OS11POS Pravo osiguranja

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK12PRP Privredno pravo
OBK16OPFP Osnovi privrednog i finansijskog prava

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Skriveni aval (žiro)

  DOI 10.5937/zrpfni1983233R
  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
  Godina 2019
  Autori Irena Radić
  Volumen 58
  Broj 83
  Strana od 233
  Strana do 249
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-8501/2019/0350-85011983233R.pdf

  Privredna društva povezana kapitalom u kompanijskom pravu Republike Srpske

  DOI 10.7251/PR5117415R
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2017
  Autori Irena Radić
  Volumen 14
  Broj 51
  Strana od 415
  Strana do 431

Ostali radovi

  Zaštita uzbunjivača u Evropskoj uniji

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet
  ISSN/ISBN 978-99938-50-95-3
  Godina 2019
  Autori Irena Radić
  Strana od 21
  Strana do 32

Projekti

Pravni polozaj uzbunjivaca u Republici Srpskoj

Project Number 1258003
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Pravni fakultet
Head prof. dr Zoran Vasiljevic
Participants Irena Radic
prof. dr Zeljko Mirjanic
Sanda Gvero, ma
dr Igor Milinkovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-02-01
End of the project 2020-10-30
Project value 4500.0 BAM

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number 1258002
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Pravni fakultet
Head prof. dr Zoran Vasiljevic
Participants Bosiljka Cubrilovic
doc. Bojan Vlaski, ma
doc. dr Stojana Petrovic
prof. dr Radenko Jotanovic
Irena Radic
prof. dr Mirjana Radjenovic
prof. dr Darko Radic
Nikola Aleksic
doc. dr Nevenko Vranjes
Business Partner Ministarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2021-02-01
Project value 23902.25 BAM