Navigation

Sara Jevđenić
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za teorisku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija asistent February 27, 2018

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07FOS1133 Uvod u matematiku
1C09MIN269 Analitička geometrija
1C09MIN279 Linearna algebra
1C09MNS269 Analitička geometrija
1C09MNS300 Linearna algebra 2
1C09MOS300 Linearna algebra 2
1C19FNS004 Uvod u matematiku

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Computation of Positive Roots for Lie Algebras

  DOI 10.7251/MK2002033B
  Časopis MAT-KOL
  Godina 2020
  Autori Duško Bogdanić and Sara Jevđenić
  Volumen 26
  Broj 2
  Strana od 33
  Strana do 40
  Veb adresa https://matinf.pmf.unibl.org/mat-kol/en/home

Projekti

Razvoj metoda vjestacke inteligencije za rjesavanje problema racunarske biologije

Project Number 1259052
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants Marko Djukanovic, ma
prof. dr Dusko Bogdanic
Milan Predojevic, ma
doc. dr Vladimir Filipovic
prof. dr Vladimir Jovanovic
Vukasin Crnogorac
doc. dr Milana Grbic
Sara Jevdjenic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 22000.0 BAM

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Project Number 1259049
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants prof. dr Dusko Bogdanic
Milanka Treml, ma
prof. dr Miroslav Pranic
doc. dr Milana Grbic
Sara Jevdjenic
mr Sladjana Babic
mr Bojan Nikolic
Mia Jevdjenic
prof. dr Zoran Mitrovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2021-06-30
Project value 12000.0 BAM

Nilpotentne orbite i komutativnost matrica

Project Number 1259030
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Bogdanic
Participants Sara Jevdjenic
Marko Djukanovic, ma
mr Tatjana Zec
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 4000.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda masinskog ucenja u bioinformatici

Project Number 1259015
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants doc. dr Vladimir Filipovic
prof. dr Dusko Bogdanic
Sara Jevdjenic
doc. dr Milana Grbic
prof. dr Vladimir Jovanovic
Marko Djukanovic, ma
Milan Predojevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 12410.0 BAM

Topoloske i kombinatorne osobine nekih vaznih kompleksa

Project Number 1259014
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants mr Bojan Nikolic
Milanka Treml, ma
Sara Jevdjenic
doc. dr Milana Grbic
prof. dr Miroslav Pranic
prof. dr Zoran Mitrovic
Alen Djuric
prof. dr Dusko Bogdanic
mr Sladjana Babic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-30
Project value 13000.0 BAM