Navigation

Maja Milijaš, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biohemijsko inženjerstvo viši asistent June 28, 2018

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M11014 Tehnologija fermentisanih pića
Akademske studije prvog ciklusa
B13503 Biohemija I
B13521 Biohemija I
B13522 Mikrobiološka kontrola bioprocesa
B13524 Tehnologija vina
B13525 Tehnologija voćnih vina
B13602 Biohemija II
B13604 Industrijska mikrobiologija
B13606a Projektovanje tehnoloških procesa
B13606b Projektovanje tehnoloških procesa
B13607a Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B13607b Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B13611 Enzimatcke metode analize u kontroli namirnica
B13622 Biohemija II
B13624 Industrijska mikrobiologija
B14703 Osnovi biohemijskog inženjerstva
B14710 Tehnologija alkoholnih pića
B14711 Tehnologija skroba i šećera
B14723 Osnove biohemijskog inženjerstva
B14727 Tehnologija skroba i šećera
B14733 Mikroorganizmi i paraziti u hrani
B14803 Mikrobiologija hrane
B14809 Tehnologija piva i vina
B14812 Mikrobiologija hrane
B14828 Tehnologija alkoholnih pića
B14829 Tehnologija slada i piva
B14842 Probiotici i starter kulture

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Mead fermentation parameters: Optimization by response surface methodology

  DOI 10.21603/2308-4057-2022-1-137-147
  Časopis Foods and Raw Materials
  Godina 2022
  Autori Saša Papuga, Igor Pećanac, Maja Stojković, Aleksandar Savić, and Ana Velemir
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 137
  Strana do 147
  Veb adresa https://jfrm.ru/en/issues/7477/7471/

  Influence of blackberry juice addition on mead fermentation and quality

  DOI https://doi.org/10.21603/2308-4057-2021-1-146-152
  Časopis Foods and Raw Materials
  Godina 2021
  Autori Ana Velemir, Aleksandar Savić, Saša Papuga, and Maja Stojković
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 146
  Strana do 152
  Veb adresa http://jfrm.ru/en/issues/1803/1845/

  Changes in the physicochemical, antioxidant and antibacterial properties of honeydew honey subjected to heat and ultrasound pretreatments

  DOI 10.1007/s13197-020-04762-2
  Časopis Journal of Food Science and Technology
  Godina 2020
  Autori Maja Stojković, Dragoljub Cvetković, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Saša Papuga, and Mirjana Žabić
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-020-04762-2

Radovi sa skupova

  Intervalne skale za kvantitativnu senzornu ocjenu kvaliteta boje crvenih vina./ Interval scales for quantitative sensory evaluation of red wine colour quality.

  Naučni skup 2. naučno-stručna konferencija ‚‚Kongres studenata tehnoloških fakulteta“
  Publikacija Zbornik radova, 2. naučno-stručna konferencija ‚‚Kongres studenata tehnoloških fakulteta“,
  Godina 2019
  Autori Maja Stojković, Slavica Grujić, and Aleksandar Savić
  Strana od 64
  Strana do 72
  Veb adresa https://ks.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/05/zbornik-radova-studentski-kongres-2019.pdf

Projekti

Proizvodnja i karakterizacija novih proizvoda od mlijeka

Project Number 1251149
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Danica Savanovic
Participants Maja Milijas, ma
Tijana Djuricic, ma
mr Ana Velemir
mr Sandra Stojkovic
Jovan Banjac
prof. dr Aleksandar Savic
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
Aleksandra Torbica
Nemanja Jelic
Jovo Savanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2022-01-01
End of the project 2023-06-30
Project value 20000.0 BAM

Ultrazvucna i mikrotalasna obrada razlicitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola

Project Number 1251140
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Aleksandar Savic
Participants Jovana Milanovic
Mitja Kolar
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
Igor Pecanac
Maja Milijas, ma
prof. dr Sasa Papuga
prof. dr Dragana Grujic
Jelena Racic
mr Darko Bodroza
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 26500.0 BAM

UV zastita antimikrobno obradjenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Project Number 1251139
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants prof. dr Nemanja Kasikovic
Dusan Popovic
doc. dr Blanka Skipina
Branka Ruzicic
prof. dr Aleksandar Savic
Snjezana Stankovic
prof. dr Mladen Stancic
Djordje Vujcic, ma
Goran Popric
Branko Neral
Vesna Ivanovic, ma
Maja Milijas, ma
Nermin Bahtic
Jovana Milanovic
mr Ana Velemir
Mitja Kolar
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Project Number 1251102
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants Maja Milijas, ma
prof. dr Aleksandar Savic
Djordje Vujcic, ma
Branka Ruzicic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 2000.0 BAM

Modifikacija procesa proizvodnje medovine od razlicitih vrsta meda sa podrucja Republike Srpske u cilju poboljsanja njenih funkcionalnih svojstava

Project Number 1251103
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Aleksandar Savic
Participants prof. dr Sasa Papuga
doc. mr Pero Sailovic
Maja Milijas, ma
Aleksandra Ranitovic
Zvjezdana Kisin
Dijana Maletic
doc. dr Ivan Samelak
dr Milenko Blesic
Dragisa Savic
Igor Pecanac
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2021-04-12
Project value 15261.0 BAM