Navigation

doc. dr Ognjen Kurteš
docent

Filološki fakultet
Katedre
  • Filološki fakultet-Studijski program: Engleski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifične književnosti – angloamerička književnost docent February 22, 2018

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MESAPP Savremena američka poezija i poetika
Akademske studije prvog ciklusa
12EEKM Engleska književnost modernizma
12ESEK Srednjovjekovna engleska književnost

Projekti

Poetika nekanonske engleske knjizevnosti 20. vijeka

Project Number 1251308
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Petar Penda
Participants Wim Mierlo-Van
mr Andrijana Stokic Penda
Aleksandra Batricevic Nikcevic
doc. dr Ognjen Kurtes
Nicholas Birns
Tijana Popovic, ma
prof. dr Tatjana Bijelic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 17500.0 BAM