Navigation

Marijeta Zagožen

Projekti

Morfoloska, geneticka i hemijska karakterizacija lokalnih populacija divljeg hmelja (Humulus lupulus L.)

Project Number 1251506
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Danijela Kondic
Participants Andreja Cernak
Vostajn Naglic
Marijeta Zagozen
prof. dr Gordana Djuric
Miha Ocvirk
doc. dr Borut Bosancic
Djuradj Hajder, ma
Barbara Ceh
Tanja Krmpot, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 4000.0 BAM

Fundiranje termodinamickog inzinjeringa i razvoj softverskog paketa za istrazivanje fononskih nanostruktura

Project Number 1259006
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Sinisa Vucenovic
Participants prof. Stevo Jacimovski
Dusan Ilic
Marijeta Zagozen
Jovan Setrajcic
mr Danijela Vukovic
Igor Setrajcic
Jovana Vukovic
Ana Tomic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 20121-01-01
Project value 7500.0 BAM

Selekcija zenskih biljaka hmelja (Humulus lupulus L.) iz lokalnih populacija kao osnova za dobijanje domaceg sortimenta u pivarskoj proizvodnji

Project Number 1251502
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Danijela Kondic
Participants Marijeta Zagozen
Djuradj Hajder, ma
Andreja Cernak
Vostajn Naglic
Sonja Raseta
Tanja Krmpot, ma
prof. dr Nikola Micic
prof. dr Gordana Djuric
mr Jelena Davidovic Gidas
Bosko Simic
Sasa Petrovic
Iztok Joze Kosir
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-03-01
End of the project 2020-03-31
Project value 22110.0 BAM