Navigation

Igor Pečanac

Projekti

Ultrazvucna i mikrotalasna obrada razlicitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola

Project Number 1251140
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Aleksandar Savic
Participants Jovana Milanovic
prof. dr Dragana Grujic
Maja Stojkovic, ma
Igor Pecanac
mr Darko Bodroza
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
prof. dr Sasa Papuga
Mitja Kolar
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 26500.0 BAM

Modifikacija procesa proizvodnje medovine od razlicitih vrsta meda sa podrucja Republike Srpske u cilju poboljsanja njenih funkcionalnih svojstava

Project Number 1251103
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Aleksandar Savic
Participants Zvjezdana Kisin
Dragisa Savic
Igor Pecanac
dr Milenko Blesic
doc. mr Pero Sailovic
Aleksandra Ranitovic
prof. dr Sasa Papuga
Maja Stojkovic, ma
Dijana Maletic
Ivan Samelak
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 15261.0 BAM