Navigation

Nataša Lukić

Projekti

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa podrucja Republike Srpske

Project Number 1259046
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
prof. dr Sinisa Skondric
Milica Sesic
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
dr Julia Walter
dr Danijela Misic
Danijela Kojic
Natasa Lukic
Ivana Pucar, ma
mr Dino Hasanagic
Tanja Trifkovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 15000.0 BAM

Istrazivanje biohemijskih mehanizama odgovora biljaka na hipoksiju i povecanu koncentraciju reaktivnih vrsta kiseonika nastalih pod uticajem poplave i suse

Project Number 1259021
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants doc. dr Dragana Blagojevic
Natasa Lukic
Tanja Trifkovic
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Danijela Kojic
prof. dr Danijela Kondic
mr Dino Hasanagic
Sonja Jovanovic-Veljovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-11-30
Project value 17647.0 BAM

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksicnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Project Number 1259019
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Participants doc. dr Dragana Blagojevic
Danijela Lukic
Aleksandra Kokic Nikolic
Srdjan Sabic
prof. dr Zoran Kukric
prof. dr Mirjana Zabic
Dragana Malcic Zanic
mr Sanja Przulj
Natasa Lukic
Natasa Miljus
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-12-07
Project value 5000.0 BAM