Navigation

Ivana Pucar, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za ekologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biljne nauke, botanika viši asistent May 30, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07BOT Botanika
ISF19BOT Botanika

Filozofski fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
TMPMM Teorijsko-metodološki problemi početne nastave matematike

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS820 Sistematika i filogenija kormofita II
1C07EOS826 Obnova i unapređenje ekosistema
1C13BOS811 Ekologija biljaka sa fitogeografijom II
1C13EOS1078 Idioekologija biljaka
1C13EOS1087 Obnova i unapređivanje ekosistema
1C13EOS624 Ekologija i raznovrsnost kormofita

Bibliografija

Radovi sa skupova

  New record of Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger (Boraginaceae) in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup IV SYMPOSIUM OF BIOLOGISTS AND ECOLOGISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA with international participation – SBERS2020
  Publikacija Book of abstracts, IV Symposium of biologists and ecologists of Republic of Srpska with international participation – SBERS2020, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka 12-14 November 2020
  Godina 2020
  Autori Ivana Pucar and Siniša Škondrić
  Strana od 30
  Strana do 31
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

Projekti

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa podrucja Republike Srpske

Project Number 1259046
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants Tanja Trifkovic
dr Danijela Misic
prof. dr Sinisa Skondric
Natasa Lukic
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Ivana Pucar, ma
Danijela Kojic
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
dr Dino Hasanagic
dr Julia Walter
Milica Sesic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 15000.0 BAM

Natura 2000 vrste, kartiranje stanista i etnobotanicka istrazivanja Nevesinjskog polja

Project Number 1259045
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Sinisa Skondric
Participants Jelena Knezevic
doc. dr Relja Surucic
Ivana Pucar, ma
dr Antun Alegro
doc. dr Goran Sukalo
prof. dr Nada Sumatic
doc. dr Dejan Dmitrovic
Tanja Gostic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2021-05-31
Project value 15600.0 BAM