Navigation

Đorđe Đukanović, ma

Laborant/viši laborant - III-2-3-3-6
Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18DFL Dentalna farmakologija
ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18FAR Farmakologija
OZNJ16FK Farmakologija
OS18FAR Farmakologija
OFT19OFT Osnove farmakologije i toksikologije

Projekti

"Efekti sulftno-sulfitne mineralne vode na bioloske parametre kostanog metabolizma u eksperimentalnoj osteoporozi kod pacova"

Project Number 1257031
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Ranko Skrbic
Participants Djordje Djukanovic, ma
Suzana Petkovic
doc. dr Natasa Stojakovic
prof. dr Milos Stojiljkovic
Boris Prodanovic
doc. dr Tamara Popovic
prof. dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2021-12-31
Project value 23000.0 BAM

Ispitivanje uticaja zucnih kiselina i statina na kardiotoksicnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Project Number 1257024
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Lana Nezic
Participants dr Vesna Jacevic
doc. dr Ljiljana Amidzic
Vesna Vujic-Aleksic
prof. dr Svetlana Golocorbin-Kon
prof. dr Momir Mikov
Djordje Djukanovic, ma
doc. dr Natasa Bubic Pajic
Biljana Vatres
Zana Radic
Beginning of realization 2020-07-01
End of the project 2022-07-31
Project value 25000.0 BAM