Navigacija

prof. mr Sonja Čule
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za duvačke instrumente
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Reprodukcija muzike vanredni profesor 31. oktobar 2019.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MIMFL1 Metodika flaute 1
13MIMFL2 Metodika flaute 2
13MIMFL3 Metodika flaute 3
13MIMFL4 Metodika flaute 4
13MIFL1 Flauta 1
13MIFL2 Flauta 2
13MIFL3 Flauta 3
13MIFL4 Flauta 4
13MIFL5 Flauta 5
13MIFL6 Flauta 6
13MIFL7 Flauta 7
13MIFL8 Flauta 8
13MIČLOD1 Čitanje s lista i orkestarske dionice 1
13MIČLOD2 Čitanje s lista i orkestarske dionice 2
13MIČLOD3 Čitanje s lista i orkestarske dionice 3
13MIČLOD4 Čitanje s lista i orkestarske dionice 4
13MIČLOD5 Čitanje s lista i orkestarske dionice 5
13MIČLOD6 Čitanje s lista i orkestarske dionice 6
MGPFL7 Flauta 7

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Petrovska simfonija 2019.

  Tip Muzičko delo
  Godina 2019
  Autori Sonja Čule

  Koncert “Klasika inspirisana džezom” , solisti: Sonja Čule – flauta, Milan Savić – klavir

  Izdavač Koncertna dvorana , KC Banski dvor , 15.05.2019.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2019
  Autori Sonja Čule

  Koncert “Klasika inspirisana džezom” , solisti: Sonja Čule – flauta, Milan Savić – klavir

  Izdavač JU Muzička škola “Konstantin Babić” , Prnjavor , 08.04.2019.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2019
  Autori Sonja Čule

  Koncert profesora Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u okviru obilježavanja dana Univerziteta u Banjoj Luci ,

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Sonja Čule

  Novogodišnji koncert simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Tip Muzičko delo
  Godina 2018
  Autori Sonja Čule

  Koncert “Od dua do kvatreta”

  Izdavač Odsjek za duvačke instrumente Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Sonja Čule

  Veče flaute “Od dua do kvarteta”,

  Izdavač odsjek za duvačke instrumente Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Sonja Čule

  Koncert prof. Sonja Čule i Akademske flaute

  Izdavač JU Muzička škola “Konstantin Babić” , Prnjavor , 29.11.2018.godine
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule – flauta i Željka Jovanić – klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule – flauta i Željka Jovanić – klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule – flauta i Željka Jovanić – klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule – flauta i Željka Jovanić – klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Sonja Čule

  Veče kamerne muzike Johana Sebastijana Baha

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 30.04.2015.godine
  Tehnika Trio: Flauta,violina i klavir
  Godina 2015
  Autori Sonja Čule

  Koncert studenata i profesora Akademije umjetnosti univerziteta u Banjoj Luci povodom obilježavanja 40. godina rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač AUBL
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule- flauta i Snježana Popović-Vuleta – klavir

  Izdavač Koncertna sala muzičke škole , Trebinje, 30.01.2015.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule- flauta i Snježana Popović-Vuleta – klavir

  Izdavač Koncertna sala Kulturnog centra Gradiška, 22.01.2015.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Sonja Čule

  Koncert kompozitora

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Sonja Čule

  Koncert katedre za duvačke instrumente u sklopu Manifestacije “Dani Vlade S. Miloševića”

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Sonja Čule

  Koncert muzičke škole povodom Manifestacije “Dani opštine Prnjavor”

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule- flauta i Snježana Popović-Vuleta – klavir

  Izdavač Sala Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta, 22.12.2014.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule- flauta i Snježana Popović-Vuleta – klavir

  Izdavač Sala muzičke škole “Savo Balaban” Prijedor, 05.12.2014.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Sonja Čule

  Svečana Akademija povodom manifestacije “Dani opštine Gradiška”

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Sonja Čule

  Koncert muzičke škole povodom Manifestacije “Dani opštine Prnjavor”

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Sonja Čule

  Koncert studenata flaute

  Izdavač Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule – flauta i Željka Jovanić – klavir

  Izdavač Galerija “Artget”, Dragstor ozbiljne muzike 17.06.2013.godine
  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule – flauta i Željka Jovanić – klavir

  Izdavač Kulturni centar, Banski dvor, Koncertna dvorana, 14.05.2013.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule – flauta i Željka Jovanić – klavir

  Izdavač JU Centar za kulturu, “Semberija” , Galerija kulturnog centra, Bijeljina, 29.04.2013.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule – flauta i Željka Jovanić – klavir

  Izdavač JU Centar za kulturu, Muzička škola, Prnjavor, 19.04.2013.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule – flauta i Željka Jovanić – klavir

  Izdavač Pozorište Prijedor, 25.03.2013.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Sonja Čule

  Magistarski koncert, Sonja Čule – flauta i Željka Jovanić-klavir

  Izdavač Akademija umjetnosti, Kamerna sala, Banja Luka, 29.06.2012.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Sonja Čule

  Svečano otvaranje Manifestacije “Dani Vlade S. Miloševića”; Koncert

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika S.Čule -se predstavila kao jedan od solista ispred orkestra
  Godina 2011
  Autori Sonja Čule

  “Veče kamerne muzike”,

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Sonja Čule

  Koncert polaznika intenzivnih majstorskih kurseva

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Sonja Čule

  Svečana Akademija povodom Manifestacije “Dani opštine Prnjavor”,

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Sonja Čule

  Koncert muzičke škole povodom manifestacije “Dani opštine Prnjavor”,

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Sonja Čule

  Koncert “Muzika za flautu i jazz trio C. Bolling-a”

  Izdavač Dom kulture, Prnjavor, 26.05.2011.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Sonja Čule

  Koncert “Muzika za flautu i jazz trio C. Bolling-a”

  Izdavač Banski dvor, Koncertna dvorana, Banja Luka, 09.05.2011.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Sonja Čule

  “Veče kamerne barokne muzike”,

  Izdavač Kulturni centar , Banski dvor , Vijećnica, Banjaluka , 25.3.2010.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Sonja Čule

  Koncert studenata Akademije umjetnosti

  Izdavač Kamerna sala Akademije umjetnosti Banjaluka 30.10.2009.godine
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Sonja Čule

  “Noć Muzeja”

  Izdavač ”- Koncert studenata i profesora Akademije umjetnosti u Banjaluci
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Sonja Čule

  Koncert , Sonja Čule – flauta i Snježana Popović – klavir

  Izdavač Centar za kulturu i informisanje , Foča, 20.11.2009.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Sonja Čule

  Koncert , Sonja Čule – flauta i Snježana Popović – klavir ,Kulturni centar , Gradiška 22.10.2009.godine

  Izdavač ,Kulturni centar , Gradiška
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Sonja Čule

  „Koncert muzičkog studijskog programa povodom Dana Univerziteta“,

  Izdavač Kamerna sala Akademije umjetnosti , Banjaluka , 12.11.2008.godine
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Sonja Čule

  “Young artists from Bosnia and Herzegovina”

  Izdavač Weill Recital Hall , Carnegie Hall , New York City , 26.10.2008.godine
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Sonja Čule

  Koncert muzičke škole povodom manifestacije “Dani opštine Prnjavor”

  Izdavač Dom kulture , Prnjavor 20.3.2008
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Sonja Čule

  Koncert barokne muzike

  Izdavač Kamerna sala Akademije umjetnosti , Banjaluka 29.2.2008. godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Sonja Čule

  Koncert studenata Akadmije umjetnosti – odsjek flauta

  Izdavač Kamerna sala Akademije umjetnosti , Banjaluka 2.7.2007.godine
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Sonja Čule

  Gala concert Snježane Savičić sa Združenim simfonijskim orkestrom akademija umjetnosti

  Izdavač Velika sala Kulturnog centra Banski dvor, Banjaluka, april 2007.godine
  Tip Muzičko delo
  Godina 2007
  Autori Sonja Čule

  Diplomski koncert , Sonja Čule - flauta i Snježana Popović - klavir 23.6.2007.godine

  Izdavač Muzički paviljon
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje oko 60 minuta
  Godina 2007
  Autori Sonja Čule

  Koncert, Sonja Čule – flauta i Snježana Popović – klavir, 18.6.2007.godine

  Izdavač Galerija – Kulturni centar,Gradiška
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2007
  Autori Sonja Čule

  Koncert studenata Akademije umjetnosti – odsjek flauta

  Izdavač , Muzički paviljon Banjaluka , 22.6.2006.godine
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Sonja Čule

  Koncert,Sonja Čule – flauta i Snježana Popović – klavir

  Izdavač Kulturni Centar, Banski dvor, Velika sala ,Banjaluka ,7.12.2005.godine
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Sonja Čule

  Matine concert “Nedjeljom u podne”,

  Izdavač Kulturni Centar Banski dvor,Velika sala Banjaluka 26.12.2004.godine
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Sonja Čule

  Koncert kamerne muzike studenata sa odsjeka za flautu

  Izdavač Kulturni centar Banski dvor , Vijećnica 25.3.2002.godine
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Sonja Čule

  Koncert povodom Dana Srednje muzičke škole “Josip Slavenski”

  Izdavač Studentski kulturni centar,Svečana dvorana ,Beograd 9.3.1999.godine
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 1999
  Autori Sonja Čule