Navigacija

Svetlana Milošević, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za regijonalnu geografiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Regionalna geografija viši asistent 2. mart 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07GOS792 Regionalna geografija Afrike i Australije
1C07GOS797 Regionalna geografija Amerike
1C13GNS32 Metodika nastave geografije
1C13GOS28 Regionalna geografija svijeta 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The analysis and environmental protection measures in the municipality of Laktaši as a basis for sustainable development

  DOI 10.5937/zrgfub1765145P
  Časopis Collection of Papers - Faculty of Geography at the University of Belgrade
  Godina 2017
  Autori Dušica Pešević, Dejan Filipović i Svetlana Milošević
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 145
  Strana do 165

  Geografske regije Australije

  Časopis GLOBUS
  Godina 2011
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Broj 36
  Strana od 69
  Strana do 89

  Turističke znamenitosti Sofije

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2008
  Autori Svetlana Milošević
  Broj 27
  Strana od 48
  Strana do 52

Radovi sa skupova

  Istorijsko-geografski i prostorno-urbani razvoj Novog Grada

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive, Zbornik radova, Geografski fakultet Beograd
  Godina 2014
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Strana od 47
  Strana do 55

  Regionalnogeografski procesi u donjem Pounju

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor u organizaciji Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Strana od 357
  Strana do 363

  Demografski resursi Banjalučke regije

  Naučni skup Zbornik radova sa trećeg kongresa srpskih geografa
  Godina 2011
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Strana od 401
  Strana do 411

Ostali radovi

  Zaštita i unapređenje životne sredine opštine Laktaši

  Izdavač Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet
  Godina 2016
  Autori Svetlana Milošević