Navigacija

Ivana Dojčinović

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Tehnološki fakultet
051/466-334
051/465-032 lok 149

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Plastene vlaknovine iz grobe domače volne in termoplastičnih vezivnih vlaken

  Časopis Tekstilec
  Godina 2013
  Autori Svjetlana Janjić, Ivana Milošević, Tamara Bartol i Tatjana Rijavec
  Volumen 56
  Broj 2
  Strana od 129
  Strana do 136
  Veb adresa http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2013/06/Plastene-vlaknovine-iz-grobe-doma_e-volne-in-termoplasti_nih-vezivnih-vlaken.pdf

Radovi sa skupova

  ANTIBACTERIAL LYOCELL FIBRES OBTAINED USING PLASMA TREATMENT AND CHITOSAN

  Naučni skup 16th World Textile Conference AUTEX 2016
  Publikacija PROCEEDINGS 16th World Textile Conference AUTEX 2016, 6_Smart, Functional and Interactive Textiles, 6-55
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Janjić, Ivana Milošević, Aleksandar Savić, Miran Mozetič, Gregor Primc, Lidija Černe Hočevar i Marija Gorjanc
  Strana od 1
  Strana do 7

  PLASTENE VLAKNOVINE NA OSNOVI DOMAČE VOLNE

  Naučni skup 44. simpozij o novostih v tekstilstvu "Trajnostni razvoj v tekstilstvu"
  Publikacija Zbornik izvlečkov 44. simpozij o novostih v tekstilstvu "Trajnostni razvoj v tekstilstvu"
  Godina 2013
  Autori Svjetlana Janjić, Ivana Milošević, Tamara Bartol i Tatjana Rijavec
  Strana od 32

Projekti

Kulturni identitet – realnost kroz naučnu viziju

Rješavanje problema očuvanja kulturnog identiteta Republike Srpske (RS) prevazilazi mogućnosti i snage pojedinih naučnih oblasti. Potreba za spajanjem različitih naučnih disciplina u svrhu rješavanja zadatih problema poznata je u svijetu, a i kod nas uzima maha. Naučnici različitih oblasti okupili su se sa ciljem pronalaska funkcionalnog rješavanja problema iz domena očuvanja kulturnog identiteta...

Broj projekta 1259048
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Medar-Tanjga
Projektni tim prof. dr Jelenka Pandurević
Ivana Dojčinović
prof. dr Neda Živak
Dragica Delić
doc. dr Branka Zolak Poljašević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Multidisciplinarni dijalog sa kulturnim nasljeđem

Naučnike različitih oblasti objedinila je potreba funkcionalnog osmišljavanja problema iz domena kulturne politike i politike identiteta, kao i istovjetne naučno-istraživačke projekcije podstaknute savremenim epistemoliškim paradigmama. U osmišljavanju projekta ključna je bila spoznaja da je multidisciplinarno istraživanje neophodna, ali i veoma složena, zahtjevna i skupa paradigma naučnog bavljenja kulturnim nasljeđem...

Broj projekta 1259025
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Medar-Tanjga
Projektni tim Ivana Dojčinović
Dragica Delić
doc. dr Branka Zolak Poljašević
prof. dr Neda Živak
prof. dr Jelenka Pandurević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2018.
Završetak projekta 01.11.2019.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvučno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice. To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature. Veće količine mikroorganizama na tekstilnom materijalu djeluju kao prljavština, izazivaju neugodan miris, gubitak boje, smanjenje čvrstoće...

Broj projekta 1251106
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim mr Ana Velemir
Vesna Ivanović, ma
prof. dr Nemanja Kašiković
Jovana Milanović
Dušan Popović
Snježana Stanković
prof. dr Simona Jevšnik
Mitja Kolar
prof. dr Mladen Stančić
Nermin Bahtić
Ivana Dojčinović
Branka Ružičić
prof. dr Aleksandar Savić
Đorđe Vujčić, ma
Goran Poprić
Maja Katić, ma
prof. dr Svjetlana Janjić
Branko Neral
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 30.04.2020.
Vrijednost projekta 33400.0 BAM

Upotreba domaće vune za sorpciju mineralnih ulja i jona teških metala iz vodenih rastvora

U okviru predloženog bilateralnog projekta između Bosne i Hercegovine (BiH) i Republike Slovenije (SI), planirano je istraživanje mogućnosti upotrebe domaće vune za sorpciju mineralnih ulja i jona teških metala iz vodenih rastvora. Poslednjih godina se pojavio veliki interes za upotrebu prirodnih vlakana za tehničke i kompozitne materijale...

Broj projekta 8311002
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Janjić
Projektni tim prof. dr Tatjana Botić
prof. dr Dragana Grujić
Ivana Dojčinović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2016.
Završetak projekta 31.12.2017.
Vrijednost projekta 2200.0 BAM