Navigacija

Dragana Preradović Kulovac, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet
051/430-026
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za kvantitativne analize i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovna informatika viši asistent 28. septembar 2017.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK09POM Policijska informatika
OBK16INF Informatika
OBK20INF Informatika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Software for improving the quality of project management, a case study: international manufacture of electrical equipment

  DOI 10.1088/1757-899X/200/1/012044
  Časopis IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)
  Godina 2016
  Autori Dragana Preradović, Ljubiša Mićić i Cristian Barz
  Volumen 200
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012044

  Using Moeller PLC in automation of an artesian fountains

  DOI 10.1088/1757-899X/163/1/012052
  Časopis IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)
  Godina 2016
  Autori Cristian Barz, Tihomir Latinović, S Deaconu, Dragana Preradović, P Pop i Adina Pop-Vadean
  Volumen 163
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/163/1/012052

  Big Data in industry

  DOI 10.1088/1757-899X/144/1/012006
  Časopis IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)
  Godina 2015
  Autori Tihomir Latinović, Dragana Preradović, Cristian Barz, Milan Latinović, Pop Paul Petrica i Adina Pop-Vadean
  Volumen 144
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/144/1/012006/meta

  MCCB warm adjustment testing concept

  DOI 10.1088/1757-899X/144/1/012014
  Časopis IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)
  Godina 2015
  Autori Zoltan Erdei, M Horgos, A Grib, Dragana Preradović i Vesna Rodić
  Volumen 144
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/144/1/012014

  Intelligent traffic control system using PLC

  DOI 10.1088/1757-899X/144/1/012017
  Časopis IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)
  Godina 2015
  Autori Cristian Barz, C Todea, Tihomir Latinović, Dragana Preradović, S Deaconu i A Berdie
  Volumen 144
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/144/1/012017#top

  MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA PRODAJE PRIMJENOM RFID TEHNOLOGIJE

  DOI 10.7251/ACE1522285L
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2015
  Autori Tihomir Latinović i Dragana Preradović
  Broj 22
  Strana od 285
  Strana do 299
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/broj22/e-ActaEconomica-broj22-Latinovic-Preradovic.pdf

Radovi sa skupova

  IPS technologies in sales improvement in companies in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup International Conference on Applied Sciences (ICAS2017)
  DOI 10.1088/1757-899X/294/1/012065
  Publikacija IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Godina 2018
  Autori Ljubiša Mićić i Dragana Preradović
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/294/1/012065

  Strategic Development of Infrastructure for spatial information based on European Inspire Directive

  Naučni skup 5th REDETE Conference, Economic Development and Entreprenurship in Transition Economies: Is free trade working for transitional and developing economies?
  DOI ISBN 978-99938-46-54-3
  Publikacija Zbornik radova 5th REDETE Conference, Economic Development and Entreprenurship in Transition Economies: Is free trade working for transitional and developing economies?
  Godina 2016
  Autori Nikolina Mijić, Dragana Preradović i Maksim Šestić
  Strana od 301
  Strana do 317

  E učenje: Studija slučaja uvođenja e-učenja u visoko obrazovanje u Republici Srpskoj

  Naučni skup Social and Technological Development - STED 2016
  DOI 10.7251/STED0515045L
  Publikacija Zbornik radova sa STED 2015 konferencije, ISSN: 2303-498X
  Godina 2015
  Autori Tihomir Latinović, Dragana Preradović, Milan Latinović i Zoran Grahovac
  Strana od 45
  Strana do 52
  Veb adresa http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/zbornik-STED-2015-FRN.pdf

  Uticaj internet marketinga na uspješnost poslovanja malih trgovinskih preduzeća

  Naučni skup 4. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja"
  Publikacija Zbornik radova sa Četvrtog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, "Tehnološke inovacije generator privrednog razvoaj", Privredna komora RS, Savez inovatora RS, RARS
  Godina 2014
  Autori Valentina Vukmirović i Dragana Preradović
  Strana od 83
  Strana do 100

Projekti

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250167
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim doc. dr Dragan Gligorić
Ljubiša Mićić, ma
Dragana Preradović Kulovac, ma
Borislav Vukojević, ma
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 212211.0 USD

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250103
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Dragana Preradović Kulovac, ma
Borislav Vukojević, ma
doc. dr Dragan Gligorić
Ljubiša Mićić, ma
Finansijer Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.12.2020.
Vrijednost projekta 83315.0 BAM