Navigacija

Jovana Munjiza, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Rudarski fakultet
052/241-660
Katedre
 • Rudarski fakultet-Katedra za površinsku eksplataciju mineralnih sirovina i eksplataciju fluida
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Eksploatacija fluida viši asistent 25. septembar 2019.

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
R2PIB2 Projektovanje izrade bušotine II
R2RZLNG Razrada ležišta nafte i gasa II
R2RSRUB Remontni i stimulativni radovi u bušotinama
R2TIB2 Tehnologija izrade bušotine II
R2TTKUHB Tehnika i tehnologija koso usmjerenog i horizontalnog bušenja
Akademske studije prvog ciklusa
G1OELMS Osnovi eksploatacije ležita mineralnih sirovina
R1BUŠRF Bušotinski radni fluidi
R1GEONAFT Geologija nafte
R1GFKT Geofizički karotaž
R1ENIG Eksploatacije nafte i gasa
R1IIEF Istraživanja i ekploatacija fluida
R1IIEF10 Istraživanja i ekploatacija fluida
R1PIB Projektovanje izrade bušotine
R1RZLNG Razrada ležišta nafte i gasa
R1TIB Tehnologija izrade bušotine
R1URUD Uvod u rudarstvo
R1URUD14 Uvod u rudarstvo
R1URUD18 Uvod u rudarstvo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Važnost testiranja nezacjevljene bušotine u naftnom ležištu

  Časopis GLASNIK RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
  Godina 2019
  Autori Jovana Munjiza, Adnan Hodžič, Sanel Nuhanović i Zvonimir Bošković
  Strana od 9
  Strana do 17

  Economic analysis and calculation of drilling and blasting parameters for quarry ''Dobrnja'' near Banja Luka

  DOI 10.7251/afts.2015.0713.035M
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2015
  Autori Vladimir Malbašić, Žarko Kovačević, Miodrag Čelebić i Jovana Crnogorac
  Volumen 7
  Broj 13
  Strana od 35
  Strana do 41

  ODREĐIVANJE MEHANIČKIH KARAKTERISTIKA CEMENTNOG KAMENA ZA TRAJNU NEPROPUSNOST CEMENTIRANOG MEĐUPROSTORA

  Časopis Rudarski radovi
  Godina 2014
  Autori Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, Jovana Crnogorac i Sanel Nuhanović
  Strana od 8
  Strana do 21

  DEFORMACIJE I PROPUSNOST CEMENTNOG KAMENA RAZLIČITOG SASTAVA U TVRDIM FORMACIJAMA

  Časopis Rudarski radovi
  Godina 2014
  Autori Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, Sanel Nuhanović i Jovana Crnogorac
  Strana od 12
  Strana do 21

  DEFORMACIJE I PROPUSNOST CEMENTNOG KAMENA RAZLIČITOG SASTAVA U MEKIM DO SREDNJE TVRDIM FORMACIJAMA

  Časopis Rudarski radovi
  Godina 2014
  Autori Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, Sanel Nuhanović i Jovana Crnogorac
  Strana od 22
  Strana do 32

  Deformacije i propusnost cementnog kamena različitog sastava u mekim do srednje tvrdim formacijama

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek i Sanel Nuhanović
  Strana od 22
  Strana do 32

  Deformacije i propusnost cementnog kamena različitog sastava u tvrdim formacijama

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek i Sanel Nuhanović
  Strana od 12
  Strana do 21

  Određivanje mehaničkih karakteristika cementnog kamena za trajnu nepropusnost cementiranog međuprostora

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek i Sanel Nuhanović
  Strana od 8
  Strana do 11

Radovi sa skupova

  POVEĆANJE PROPUSNOSTI REZERVOAR STIJENA UGLJOVODONIKA OBRADOM KOLEKTORA KISELINAMA

  Naučni skup II Rudarsko geoloski forum
  Godina 2016
  Autori Zvonimir Bošković, Jovana Crnogorac i Ištvan Djerman
  Strana od 122
  Strana do 129