Navigacija

Irena Radić
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet
051/339-009
lokal 109
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društava asistent 26. oktobar 2017.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS07PSP Poslovno pravo
OS11BBP Bankarsko i berzansko pravo
OS11POS Pravo osiguranja

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK12PRP Privredno pravo
OBK16OPFP Osnovi privrednog i finansijskog prava

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Skriveni aval (žiro)

  DOI 10.5937/zrpfni1983233R
  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
  Godina 2019
  Autori Irena Radić
  Volumen 58
  Broj 83
  Strana od 233
  Strana do 249
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-8501/2019/0350-85011983233R.pdf

  Privredna društva povezana kapitalom u kompanijskom pravu Republike Srpske

  DOI 10.7251/PR5117415R
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2017
  Autori Irena Radić
  Volumen 14
  Broj 51
  Strana od 415
  Strana do 431

Ostali radovi

  Zaštita uzbunjivača u Evropskoj uniji

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet
  ISSN/ISBN 978-99938-50-95-3
  Godina 2019
  Autori Irena Radić
  Strana od 21
  Strana do 32

Projekti

Pravni položaj uzbunjivača u Republici Srpskoj

ako bi se unaprijedio okvir borbe protiv korupcije, cilj projekta jeste da se stručna i šira javnost informišu o statusu lica koja prijavljuju korupciju, odn. pravnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju. Održavanje okruglog stola posvećenog pravnom položaju uzbunjivača u Republici Srpskoj, i štampanje publikacije sa rezultatima istraživanja, omogućiće adekvatniju informisanost javnosti, ali i odgovornih lica nadležnih za primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju...

Broj projekta 1258003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim Irena Radić
prof. dr Željko Mirjanić
Sanda Gvero, ma
prof. dr Igor Milinković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 30.10.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Imajući u vidu da je BiH formalno aplicirala za članstvo u EU 15.02.2016. godine, te da je usklađivanje prava RS i BiH sa pravnom tekovinom EU obaveza koju je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, jasno je da postoji potreba za sprovođenjem sveobuhvatne naučne analize usklađenosti domaćih propisa sa pravnom tekovinom EU. ..

Broj projekta 1258002
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim prof. dr Darko Radić
prof. dr Mirjana Rađenović
Bosiljka Čubrilović
doc. dr Nevenko Vranješ
prof. dr Radenko Jotanović
doc. dr Stojana Petrović
doc. Bojan Vlaški, ma
Irena Radić
Nikola Aleksić
Finansijer Ministarstvo za evropske integracije i međonarodnu saradnju Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 23902.25 BAM