Navigacija

Đurađ Hajder, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ratarstvo (njivske kulture-žitarice, krmne biljke, pašnjaci, industrijske biljke) viši asistent 11. jul 2018.
Nauka o zemljištu viši asistent 25. januar 2018.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MAB-I-07 Projektovanje ratarske proizvodnje
MAP-I-15 Primjena GIS-a u upravljanju zemljišnim i vodnim resursima
MAP:S-I-15 Proizvodnja stočne hrane na travnjacima i oranicama
MB11-I Savremeni principi obrade zemljišta
MB12-I Organska proizvodnja u ratarstvu
MB24-I Primjena GIS-a u poljoprivredi
MBR05-O Agrotehnika i sistemi ratarske proizvodnje
MBR08-O Krmno bilje
MRR/I-I-07 Projektovanje ratarske proizvodnje
Akademske studije prvog ciklusa
OAE07PHŽ Proizvodnja hrane za životinje
OAP07OBP Osnove biljne proizvodnje
OAP07PHŽ Proizvodnja hrane za životinje
OZB07RAT Ratarstvo
ORP07KBO Krmne biljke na oranicama
ORP07KOZ Konzervacijska obrada zemljišta
ORP07OR Opšte ratarstvo
ORP07SRP Sistemi ratarske proizvodnje
ORP07TRA Travnjaci

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Spelt (Triticum spelta L.) Genotypes from the Western Balkan Countries

  DOI 10.7251/AGREN1803185K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2018
  Autori Danijela Kondić, Đurađ Hajder, Nataša Pajović, Biljana Kukavica i Zoran Jovović
  Volumen 19
  Broj 3
  Strana od 185
  Strana do 197
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/5244

  Classical and Fuzzy Logic Evaluation of Students' Master Theses in Matlab Fuzzy Logic Toolbox Software: Dealing with Subjectivity in Human Reasoning

  DOI 10.7251/AGREN1802109H
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2018
  Autori Đurađ Hajder i Nikola Mićić
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 109
  Strana do 126
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/4771

  The Evaluation of Master Theses in MATLAB Software Tool: Fuzzy Approach Makes Sense

  DOI 10.7251/AGREN1801051H
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2018
  Autori Đurađ Hajder
  Volumen 19
  Broj 1
  Strana od 51
  Strana do 58
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/4744

  Fazi logika i logičko – matematička argumentacija u biometričkim metodama i donošenju zaključaka

  Časopis Radovi Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2017
  Autori Nikola Mićić, Đurađ Hajder i Mirsad Kurtović
  Volumen LXI
  Broj 66/2
  Strana od 219
  Strana do 235
  Veb adresa https://ppf.unsa.ba/casopis.php

  Variability of Number of Spikes per Unit Area and Grain Yield Effected by Different Sowing Densities of Winter Wheat (Triticum aestivum L.)

  DOI 10.7251/AGREN1702131K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2017
  Autori Danijela Kondić, Maja Bajić, Đurađ Hajder i Desimir Knežević
  Volumen 18
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 141
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/issue/view/404/showToc

  The Spike Characteristics of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties in Agro–Ecological Conditions of Banja Luka Region

  DOI 10.7251/AGREN1704263K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2017
  Autori Danijela Kondić, Maja Bajić, Đurađ Hajder, Desimir Knežević i Borut Bosančić
  Volumen 18
  Broj 4
  Strana od 263
  Strana do 274
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/issue/view/434/showToc

  Winter Oilseed Rape (Brassica napus L.) Yield Components in Agro–ecological Conditions of Banja Luka Region

  DOI 10.7251/AGREN1703175K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2017
  Autori Danijela Kondić, Đurađ Hajder, Saša Marinković i Miloš Nožinić
  Volumen 18
  Broj 3
  Strana od 175
  Strana do 185
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/issue/view/424/showToc

  The Rate of Productive Tillers per Plant of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars under Different Sowing Densities

  DOI 10.7251/AGREN1604345K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2016
  Autori Danijela Kondić, Maja Bajić, Đurađ Hajder i Borut Bosančić
  Volumen 17
  Broj 4
  Strana od 345
  Strana do 357
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/issue/view/308/showToc

  Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Overwintering Under Different Sowing Densities

  DOI 10.7251/AGREN1604307K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2016
  Autori Danijela Kondić, Đurađ Hajder, Maja Bajić i Desimir Knežević
  Volumen 17
  Broj 4
  Strana od 307
  Strana do 317
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/issue/view/308/showToc

Projekti

Promovisanje pametnog upravljanja vodom u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini

Glavni ciljevi projekta SMARTWATER su: 1) jačanje umreženosti, istraživačkih i inovacionih kapaciteta Univerziteta u Banjoj Luci (UNI-BL), Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i drugih institucija iz Bosne i Hercegovine u oblasti održivog upravljanja vodnim resursima; i 2) povećanje kompetencije i vještina obezbjeđenja novčanih fondova datih institucija u cilju uspješnog učešća u EU programima za istraživanje i inovacije.

Broj projekta 1250162
Status Aktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim prof. dr Marijana Kapović Solomun
Đurađ Hajder, ma
Milan Šipka, ma
prof. dr Zlatan Kovačević
prof. dr Željko Vaško
Nevena Stojaković
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 1744125.0 EUR

Uticaj lokaliteta gajenja na fenolni sastav i antioksidativna svojstva grožđa i vina sorte Blatina

Izbor odgovarajuće sorte kao ključnog činioca uspeha vinogradarske proizvodnje u kombinaciji sa ekološkkim karakteristikama lokaliteta gajenja i primenjenim agro i ampelotehničkim merama uslovljavaju proizvodnju kvalitetnog grožđa i vina. U hercegovačkim vinogradima danas se gaje različite vinske sorte vinove loze. Jedna od ekonomski najznačajnijih jeste sorta Blatina...

Broj projekta 1250145
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Jovanović-Cvetković
Projektni tim Đurađ Hajder, ma
dr Milenko Blesić
Tijana Banjanin
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 18000.0 BAM

Morfološka, genetička i hemijska karakterizacija lokalnih populacija divljeg hmelja (Humulus lupulus L.)

Broj projekta 1251506
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Danijela Kondić
Projektni tim prof. dr Gordana Đurić
Marijeta Zagožen
doc. dr Borut Bosančić
Barbara Čeh
Voštajn Naglič
Miha Ocvirk
Andreja Černak
Tanja Krmpot, ma
Đurađ Hajder, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Selekcija ženskih biljaka hmelja (Humulus lupulus L.) iz lokalnih populacija kao osnova za dobijanje domaćeg sortimenta u pivarskoj proizvodnji

U toku realizacije ovog projekta proizvešće se populacije izvornih sejanaca hmelja, iz sjemena kolekcionisanog divljeg hmelja u široj zoni pivare u Banjoj Luci, koja datira iz 1873. godine. Za realizaciju konačnog cilja, dobijanje sorte hmelja, neophodne su opsežne i dugotrajne aktivnosti. Realizacija ciljeva projekta je moguća samo kroz etapno provođenje projektnih aktivnosti: inventarizacija lokaliteta, kolekcionisanje lokalnih populacija...

Broj projekta 1251502
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Danijela Kondić
Projektni tim Marijeta Zagožen
Voštajn Naglič
Andreja Černak
Tanja Krmpot, ma
Saša Petrović
Sonja Rašeta
Iztok Jože Košir
Boško Simić
prof. dr Nikola Mićić
prof. dr Gordana Đurić
Đurađ Hajder, ma
mr Jelena Davidović Gidas
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 22110.0 BAM