Navigacija

Darko Obradović

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18PP Prva pomoć
ISM07KP1 Klinička praksa 1
ISM07KP2 Klinička praksa 2
ISM13KP1 Klinička praksa 1 - njega bolesnika
ISM13KP2 Klinička praksa 2 - prva pomoć
ISM13UM Urgentna medicina
ISS07PP Prva pomoć