Navigacija

Nemanja Kitić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za elektroenergetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Elektroenergetika asistent 31. maj 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2228 Osnovi računarske tehnike
2351 Električne mašine 1
2354 Osnovi elektroenergetike
2355 Električne mašine 2
2362 Ispitivanje električnih mašina
2374 Projekat iz elektroenergetike

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Generalized Approach for Fault Detection in Medium Voltage Distribution Networks Based on Magnetic Field Measurement

  DOI 10.1109/TPWRD.2019.2935572
  Časopis IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
  Godina 2020
  Autori Đorđe Lekić, Predrag Mršić, Bojan Erceg, Čedomir Zeljković, Nemanja Kitić i Petar Matić
  Volumen 35
  Broj 3
  Strana od 1189
  Strana do 1199
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/8801855

Radovi sa skupova

  PV System Integration Assessment by Automated Monte Carlo Simulation in DIgSILENT PowerFactory

  Naučni skup XX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2021
  DOI 10.1109/INFOTEH51037.2021.9400525
  Publikacija XX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2021
  Godina 2021
  Autori Vanja Starčević, Čedomir Zeljković, Nemanja Kitić, Predrag Mršić, Bojan Erceg i Vedran Jovanović
  Strana od 1
  Strana do 5
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9400525

  Laboratory Setup for Fault Detection on Overhead Power Lines Based on Magnetic Field Measurement

  Naučni skup 2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications - INDEL 2020
  DOI 10.1109/INDEL50386.2020.9266258
  Publikacija Proc. of 2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications - INDEL 2020, Banja Luka, November 4-6
  Godina 2020
  Autori Đorđe Lekić, Predrag Mršić, Bojan Erceg, Čedomir Zeljković, Nemanja Kitić i Petar Matić
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9266258

  Probabilistic Techno-Economic Assessment of Wind-PV-Diesel-Battery Power Supplies for Mobile Telephony Base Stations

  Naučni skup 2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications - INDEL 2020
  DOI 10.1109/INDEL50386.2020.9266142
  Publikacija Proc. of 2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications - INDEL 2020, Banja Luka, November 4-6
  Godina 2020
  Autori Čedomir Zeljković, Predrag Mršić, Bojan Erceg, Đorđe Lekić, Nemanja Kitić, Petar Matić i Teodora Soimosan
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9266142

  A Monte Carlo Simulation Platform for Studying the Behavior of Wind-PV-Diesel-Battery Powered Mobile Telephony Base Stations

  Naučni skup The 16th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS 2020)
  DOI 10.1109/PMAPS47429.2020.9183576
  Publikacija 2020 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), Liege, Belgium, August 18-21
  Godina 2020
  Autori Čedomir Zeljković, Predrag Mršić, Bojan Erceg, Đorđe Lekić, Nemanja Kitić, Petar Matić i Teodora Soimosan
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9183576

  An Online Feasibility Calculator for Building the Photovoltaic Systems

  Naučni skup 19th Int. Symposium INFOTEH-JAHORINA 2020
  DOI 0.1109/INFOTEH48170.2020.9066292
  Publikacija Proc. of the 19th Int. Symposium INFOTEH-JAHORINA 2020
  Godina 2020
  Autori Dražen Brđanin, Čedomir Zeljković, Nemanja Kitić, Danijela Banjac, Ivana Stakić, Čedomir Šušnjar, Ranko Gavrić, Nikola Vidović i Milan Čarakovac
  Strana od 1
  Strana do 5
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9066292

  Projektovanje pasivnog kompenzatora neaktivne snage industrijskog potrošača

  Naučni skup IV naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2019
  Publikacija IV naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2019
  Godina 2019
  Autori Predrag Mršić, Nemanja Kitić, Bojan Erceg, Đorđe Lekić, Čedomir Zeljković i Petar Matić
  Strana od 79
  Strana do 83
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2019/resources/ENEF_2019_Rad_D2.pdf

  Edukativni softver za dimenzionisanje uzemljivača elektroenergetskih postrojenja na bazi metode konačnih elemenata

  Naučni skup XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019
  Publikacija XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019
  Godina 2019
  Autori Nemanja Kitić, Čedomir Zeljković i Petar Matić
  Strana od 62
  Strana do 67
  Veb adresa https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2019/radovi/ENS-1/ENS-1-6.pdf

Projekti

Detekcija kvarova distributivnih nadzemnih vodova beskontaktnim mjerenjem magnetskog polja

Poredeći distributivnu mrežu Republike Srpske sa distributivnim mrežama ostalih zemalja Evrope, evidentno je da postoji mogućnost unapređenja u Elektroprivredi Republike Srpske (ERS) u segmentu upravljanja kvalitetom snabdijevanja potrošača, te uvođenju inteligentne elektroenergetske mreže. Kako pouzdanost napajanja predstavlja jedan od ključnih elemenata kvaliteta snabdijevanja, cilj istraživanja će biti povećanje pouzdanosti napajanja razvojem neinvanzivnih uređaja za detekciju ...

Broj projekta 1255021
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Petar Matić
Projektni tim Bojan Erceg, ma
Đorđe Lekić, ma
Predrag Mršić, ma
prof. dr Čedomir Zeljković
Nemanja Kitić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM

Napajanje baznih stanica mobilne telefonije obnovljivim izvorima energije

Kvalitetno dimenzionisanje hibridnog sistema napajanja podrazumijeva optimalno određivanje snage obnovljivih izvora energije, kapaciteta baterije i snage generatora za rezervno napajanje, te izbor efikasnog načina upravljanja. Osnovni zadatak je što kvalitetnije modelovanje bazne stanice u električnom i termičkom smislu...

Broj projekta 1255019
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Čedomir Zeljković
Projektni tim prof. dr Petar Matić
Nemanja Kitić
Bojan Erceg, ma
Đorđe Lekić, ma
Predrag Mršić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Poboljšanje pokazatelja kvaliteta električne energije industrijskih potrošača

Osnovni cilj u okviru predloženog projekta je unapređenje pokazatelja kvaliteta električne energije, prvenstveno kod industrijskih potrošača. Ostvarivanje ovog cilja bi dovelo do povećanja energetske efikasnosti sistema, produženja životnog vijeka instalisane opreme i povećanja pouzdanosti napajanja potrošača električnom energijom...

Broj projekta 1255004
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Petar Matić
Projektni tim Nemanja Kitić
Đorđe Lekić, ma
Bojan Erceg, ma
Predrag Mršić, ma
prof. dr Čedomir Zeljković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 13300.0 BAM

Povećanje pouzdanosti srednjenaponskih distributivnih mreža korištenjem indikatora kvarova (FPI)

Osnovni cilj u okviru predloženog projekta je razvoj prototipa indikatora kvara sa implementiranim algoritmom za određivanje tipa kvara zasnovanom na mjerenju vrijednosti magnetne indukcije ispod faznih provodnika srednjenaponskog nadzemnog voda. Navedeni indikatori kvarova će unaprijediti distributivne elektroenergetske mreže...

Broj projekta 1255005
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Čedomir Zeljković
Projektni tim Nemanja Kitić
Đorđe Lekić, ma
Predrag Mršić, ma
Bojan Erceg, ma
prof. dr Petar Matić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 13500.0 BAM