Navigacija

Sonja Rašeta

Stručni saradnik u Centru - III-2-6-6
Institut za genetičke resurse

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Morphological characterization of tomato accessions (Lycopersicon esculentum Mill.) from Gene Bank of Republic of Srpska

  Naučni skup Book of Abstracts, 9th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2020"
  Godina 2020
  Autori Sonja Rašeta, Mirela Kajkut, Marina Antić, Gordana Đurić i Vida Todorović

  Morpho-agronomic characteristation of Lathyrus sativus L. genetic resources from Slovenia and Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Book of Abstracts, 9th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2020"
  Godina 2020
  Autori Lovro Sinkovič, Barbara Pipan, Marina Antić, Vida Todorović, Sonja Rašeta i Vladimir Meglič

  Fruit characteristics of tomato accessions (Lycopersicon esculentum Mill.) from the Gene Bank of Republic of Srpska

  Naučni skup Book of Abstracts, 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2019"
  Godina 2019
  Autori Sonja Rašeta, Mirela Kajkut, Marina Antić, Gordana Đurić i Vida Todorović

  Influence of Sucrose Concentration on Growth and Microtuberization Process of Potato (Solanum tuberosum) in the In Vitro Conditions

  Naučni skup Book of Abstracts, 7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2018"
  Godina 2018
  Autori Mirela Kajkut, Sonja Rašeta, Gordana Đurić i Marina Antić

  Apple Fruit Characteristics Important to Consumers During the Purchase Decision Stage

  Naučni skup Proceedings of Conference of Agronomy Students with International Participation
  Publikacija vol. 9, issue 9
  Godina 2015
  Autori Sonja Rašeta i Đorđe Umićević
  Strana od 176
  Strana do 181

Projekti

Karakterizacija genetičkih resursa paradajza iz Banke gena Republike Srpske

Zbog evidentnih klimatskih promjena javila se potreba za očuvanjem i korišćenjem na održiv način, kao i istraživanjem i evaluacijom genetičkih resursa autohtonih sorti, lokalnih populacija i divljih srodnika kultivisanih biljaka zbog njihovog velikog potencijala kao izvora bitnih agroekoloških osobina...

Broj projekta 1251510
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim prof. dr Biljana Kukavica
dr Tošo Arsov
Nikolina Đekić
prof. dr Vida Todorović
Sonja Rašeta
mr Sanda Stanivuković
dr Mirjana Vasić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 21000.0 BAM

Upotreba i očuvanje genetičkog resursa crvenog zdravca (Geranium robertianum L.) na području sjeverozapadnog dijela Republike Srpske

Crveni zdravac je jedna od biljaka koja se koristi u narodnoj medicini, a koja nije dovoljno istražena. G.robertianum je dugo korišćena u tradicionalnoj medicini različitih naroda, kao antiinflamator, hemostatik, antidijabetik, antimikrobno sredstvo, antidijaroik, antialergik...

Broj projekta 1251508
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Željko Lakić
Projektni tim Sonja Rašeta
doc. dr Relja Suručić
mr Dragana Radulović
Nikola Travar
Nataša Pašalić
doc. dr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 01.03.2021.
Vrijednost projekta 18000.0 BAM

Programi iz oblasti zaštite zdravlja biljaka - Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinski štetnih organizama

rogramom se sprovode mjere posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih štetnih organizama na koštičavim voćakama (Pseudomonas syringae pv. persicae i Xanthomonas arboricola pv. pruni ) i prouzrokovača fitoftoroze maline (Phytophthora rubi). Poseban nadzor se sporovodi na teritoriji cijele Republike Srpske, a područja rada su mjesta ulaska u RS, mjesta prooizvodnje sadnog materijala i proizvodni zaasadi biljaka domaćina.

Broj projekta 1251507
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Nataša Pašalić
Biljana Radusin-Sopić
Jovana Mićić
Sonja Rašeta
Gvozden Mićić
dr Biljana Lolić
dr Jelena Nikitović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 45525.0 BAM

Genetička raznovrsnost graha poljaka (Lathyrus sp.) – genetički resursi za revitalizaciju zanemarenih vrsta

Sveukupni cilj projekta je da se uspostavi zajednička kolekcija dvije zemlje sjemena mahunjača koje se koriste u ljudskoj ishrani. U prethodnom projektu bilateralne saradnje uspostavljena je kolekcija pasulja i mnogocvjetnih pasulja. Ovaj projekat ima za cilj uspostavljanje zajedničke kolekcije graha poljaka (Lathyrus sativus L.), kao vrste koja je potisnuta iz upotrebe i koja se ne koristi u mjeri u kojoj se ranije koristila, te je treba sačuvati i održati u daljoj upotrebi...

Broj projekta 1250107
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Barbara Pipan
dr Vladimir Meglič
Sonja Rašeta
Lovro Sikovič
doc. dr Marina Antić
Eva Blatnik
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Selekcija ženskih biljaka hmelja (Humulus lupulus L.) iz lokalnih populacija kao osnova za dobijanje domaćeg sortimenta u pivarskoj proizvodnji

U toku realizacije ovog projekta proizvešće se populacije izvornih sejanaca hmelja, iz sjemena kolekcionisanog divljeg hmelja u široj zoni pivare u Banjoj Luci, koja datira iz 1873. godine. Za realizaciju konačnog cilja, dobijanje sorte hmelja, neophodne su opsežne i dugotrajne aktivnosti. Realizacija ciljeva projekta je moguća samo kroz etapno provođenje projektnih aktivnosti: inventarizacija lokaliteta, kolekcionisanje lokalnih populacija...

Broj projekta 1251502
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Danijela Kondić
Projektni tim prof. dr Nikola Mićić
Marijeta Zagožen
Boško Simić
Saša Petrović
Iztok Jože Košir
Voštajn Naglič
Andreja Černak
Sonja Rašeta
Tanja Krmpot, ma
Đurađ Hajder, ma
mr Jelena Davidović Gidas
prof. dr Gordana Đurić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 22110.0 BAM

Očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja i njihovih tradicionalnih proizvoda na primjeru podveleške pramenke i psa tornjaka

Osnovni cilj ovog projekta je pokretanje programa zaštite autohtonih rasa na području Republike Srpske. Prikupljanje podataka i inventarizacija na terenu će se izvršiti za autohtone rase koje su prisutne na području Republike Srpske, ali poseban akcenat (na ovom projekatu) je stavljen na podvelešku pramenku i psa tornjaka...

Broj projekta 1251504
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac dr Milenko Šarić
Projektni tim Milijan Erbez
doc. dr Marina Antić
Bogoljub Novaković
dr Milenko Šarić
doc. dr Borut Bosančić
mr Predrag Ilić
dr Jelena Nikitović
Sonja Rašeta
Slavica Samardžić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 30.11.2020.
Vrijednost projekta 10200.0 BAM