Navigacija

Biljana Vatreš
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
  • Medicinski fakultet-Katedra za histologiju i embriologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Citologija, histologija i embriologija asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OHE Opšta i oralna histologija i embriologija
ISM07HE Histologija i embriologija
ISS07OOH Opšta i oralna histologija
ISF07AHIS Anatomija sa histologijom
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18AIH Anatomija i histologija

Projekti

Ispitivanje uticaja žučnih kiselina i statina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Kardiotoksičnost uzrokovana antraciklinima je poznata komplikacija onkološke terapije, bez dostupne efikasne i sigurne terapije u prevenciji njenog nastanka. Najčešće se manifistuje kao odložena kardiovaskularna bolest/disfunkcija usljed kumulativne doze antraciklina. Doksorubicin je široko zastupljen antraciklin u terapiji adultnih i pedijatrijskih maligniteta.

Broj projekta 1257024
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Lana Nežić
Projektni tim Đorđe Đukanović, ma
prof. dr Momir Mikov
prof. dr Svetlana Goločorbin-Kon
dr Vesna Jaćević
doc. dr Ljiljana Amidžić
Žana Radić
Biljana Vatreš
Nataša Bubić Pajić
Vesna Vujić-Aleksić
Početak realizacije 01.07.2020.
Završetak projekta 31.07.2022.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM