Navigacija

doc. dr Zlata Marjanović
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za etnomuzikologiju i muzikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Etnomuzikologija docent 25. januar 2018.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MEMEM1 Etnomuzikologija 1
13MEMEM2 Etnomuzikologija 2
13MEMEM3 Etnomuzikologija 3
13MEMEM4 Etnomuzikologija 4
13MEMEM5 Etnomuzikologija 5
13MEMEM6 Etnomuzikologija 6
13MEMEM7 Etnomuzikologija 7
13MEMEM8 Etnomuzikologija 8
13MEMTI1 Tradicionalni instrumenti 1
13MEMTI2 Tradicionalni instrumenti 2
13MEMTI4 Tradicionalni instrumenti 4
13MEMTP1 Tradicionalno pjevanje 1
13MEMTP2 Tradicionalno pjevanje 2
13MKDMF1 Muzički folklor 1
13MKDMF2 Muzički folklor 2
13MTPMF1 Muzički folklor 1
13MTPMF2 Muzički folklor 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Music Tradition of the Paštrovići Region and Budva – Montenegrin Language of Music and Its Use in the Teaching of Music

  Časopis Journal of Fine Arts Volume 2, Issue 1 Delaware (USA) Sryahwa publications LLC
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović i Vedrana Marković
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 10
  Strana do 16
  Veb adresa https://www.sryahwapublications.com/journal-of-fine-arts/volume-2-issue-1/

Radovi sa skupova

  Volja za pjesmu: Paštrovke i vokalno nasleđe.

  Naučni skup Međunarodna mulitdisciplinarna naučna konferencija po pozivu Budućnost tradicije&tradicija za budućnost
  Publikacija Zbornik radova s Međunarodne mulitdisciplinarne naučne konferencije po pozivu Budućnost tradicije&tradicija za budućnost održane u Reževićima i Petrovcu na Moru 8, 9 i 10. maja 2019. godine.
  Godina 2020
  Autori Zlata Marjanović
  Strana od 305
  Strana do 365

  PAŠTROVSKA VILA U DUNAVSKOM ODRAZU: PESMA PRIMORKINJA KONJA JAŠE KAO PRIMER PAŠTROVSKOG MUZIČKOG DIJALEKTA U OKVIRU TRADICIJE STARIJEG SLOJA PRIMORSKOG STANOVNIŠTVA

  Naučni skup Zbornik radova s Prve međunarodne konferencije „Muzičko nasljeđe Crne Gore“.
  Publikacija Zbornik radova s Prve međunarodne konferencije „Muzičko nasljeđe Crne Gore“
  Godina 2018
  Autori Zlata Marjanović
  Strana od 117
  Strana do 142

Ostali radovi

  Predavanje u okviru koncerta "Ko vince pije u slavu Božiju"

  Godina 2020
  Autori Zlata Marjanović

  Montenegro.

  Izdavač Buletin of ICTM Volume 142, January 2020,
  ISSN/ISBN ISSN (Online): 2304-4039
  Godina 2020
  Autori Zlata Marjanović
  Strana od 17
  Strana do 19
  Veb adresa 142-ICTM-Bulletin-Jan-2020-good.pdf

  Na kantunu (ne)zaborava: etnomuzikološkim promišljanjem o muzičkom nasleđuBoke Kotorske

  Izdavač OJU „Muzeji“ Kotor, u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor i Upravom za zaštitom kulturnih dobara
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Etnomuzikologiji Crne Gore u pohode

  Izdavač Crnogorska adademija nauka i umjetnosti
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Dela koja žive: čitanje Zorislave M. Vasiljević kroz promišljanje o neobjavljenom rukopisu tradicionalnih pesamaMiodraga A. Vasiljevića iz Crne Gore

  Izdavač Fakultet muzičke umetnosti Beograd
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Promocija

  Izdavač JU Narodna biblioteka Budve i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Paštrovske pjesme: knjiga druga. Paštrovske pjesme: knjiga druga. Kompakt disk sa pratećom knjižicom

  Izdavač JU Narodna biblioteka Budve i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore
  ISSN/ISBN ISBN 978-9940-9895-0-7 COBISS.CG-ID 36158224
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović
  Strana od 9
  Strana do 12

  Mentor etno kampa u Kolašinu

  Izdavač KUD Miujat Mašković
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Muzička i plesna tradicija Paštrovića u zapisima i literaturi do Drugog svjetskog rata.

  Izdavač Ministarstvo kulutre Crne Gore; Društvo za kulturni razvoj Bauo; CIRTIP Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama Kolašin.
  ISSN/ISBN ISBN 978-9940-9182-2-4. COBISS.CG-ID 38894352
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović
  Strana od 1
  Strana do 20

  Montenegro: History, Culture, and Geography of Music.

  Izdavač Ed. by Janet Sturman.Subject: Sociology of Culture, Social&Cultural Anthropology, Popular Music.
  ISSN/ISBN Online ISBN: 9781483317731 Print ISBN: 9781483317755
  DOI http://dx.doi.org/10.4135/9781483317731.n484
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović
  Veb adresa http://sk.sagepub.com/reference/download/the-sage-international-encyclopedia-of-music-and-culture/i14460.pdf

  Montenegro: Modern and Contemporary Performance Practice

  Izdavač The SAGE International Encyclopedia of Music and Culture. Ed. by Janet Sturman.
  ISSN/ISBN Online ISBN: 9781483317731 Print ISBN: 9781483317755
  DOI http://dx.doi.org/10.4135/9781483317731.n485
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović
  Veb adresa http://sk.sagepub.com/reference/download/the-sage-international-encyclopedia-of-music-and-culture/i14460.pdf

  Volja za pjesmu: Paštrovke i vokalno nasleđe.

  Izdavač Društvo za kulturnu razvoj "Bauo" Petrovac na Moru
  ISSN/ISBN ISBN 978-9940-9182-1-7
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović
  Strana od 83

  RIGOLETTO KAO MUZIKA ZA U DRUŠTVO: ULOGA HARMONIKE U TRADICIJE BOKE KOTORSKE

  Izdavač AU UNIBL
  ISSN/ISBN ISBN 978-99938-27-29-0
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović
  Strana od 58
  Strana do 59

  Diple: osobenosti, razvoj, prostiranje

  Izdavač ADZM Gusle
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Stručno žiriranje u okviru 6. Vokalnog etnofestivala mladih Negotin 23-25. maja 2019 godine

  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  2019. Tradicija na (s)ceni: Ženske priče – Al zaludu što si ljepa.

  Izdavač AU UNIBL
  ISSN/ISBN ISBN 978-99938-27-31-3
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

Knjige

  Kulturna istorija Paštrovića

  Izdavač Beograd: Hera edu
  ISBN ISBN 978-86-7956-121-3 1
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović, Žika Samardžić, Mila Medigović Stefanović i Dušan Medin
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 306

Umjetnički radovi

  Nastup u okviru promocije knjige dr Dimitrija O. Golemovića "Svaka ptica svojim glasom peva"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 1 sat
  Godina 2020
  Autori Zlata Marjanović

  Koncert "Ko vince pije u slavu Božiju"

  Izdavač Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića "Drobni pijesak" Beograd
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 45 minuta
  Godina 2020
  Autori Zlata Marjanović

  Pjevala bi, pjevala, no ne mogu sama

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje sat i po
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Radionice tradicionalnog pjevanja sa ŽPG "Nikola Đurković" Kotor

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje od 9 do 15 novembra 2019
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Priprema i realizacija koncerta celovečernjeg

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje Devet dana, od 1 do 9. avgusta 2019
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Nastup studenata Smjera za etnomuzikologiju u okviru proslave Dana Univerziteta 7. novembar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Nastup studenata Smjera za etnomuzikologiju u Prijedoru 17. decembar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Nastup studenata Smjera za etnomuzikologiju u okviru koncerta 15 godine grupe "Iva" 9. decembar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Nastup studenata Smjera za etnomuzikologiju pri otvaranju STES-a 28. novembar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionlanog pjevanja sa klapom Primorkinje iz Budve 13. septembra

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 2 sata
  Tehnika Usmeno prenošenje i učenje iz tonskih ili zvučnih zapisa
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog pjevanja srpskog kulturnog prostora sa ženskom pjevačkom grupom FA Nikola Đurković Kotor 13. septembar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 2 sata
  Tehnika usmeno učenje i učenje sa notnih i zvučnih zapisa
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Svjetski dan muzike 21. juni

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje Celovečernji nastupi u blokovima
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Festival glamočkog kola i narodnih običaja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje sat vremena
  Tehnika koncert
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  ART MAŠINA

  Izdavač RTRS +
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  U susret Spsovdanu: kolažni kulturno-umjetnički program 5. juni 2019

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje sat i po vremena
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog srpskog pevanja Vokalni etno festival

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 24. maj 2019
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog pevanja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 6 april
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog pjevanja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 6. april
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  2019.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 25‒27. januar
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Tradicija na (s)ceni: Ženske priče – Al zaludu što si ljepa..

  Izdavač AU UNIBL
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje pola sata
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  U Paštrovskoj jelovoj gori

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 40 minuta
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Tradicija na (s)ceni: po zapisima melografa XX vijeka, Dani Vlade S. Miloševića.

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje sat vremena
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog pevanja starijeg sloja stnovništva Boke Kotorske.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 9‒11. novembar
  Godina 2018
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog pevanja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 16 sepetmbar 2018
  Godina 2018
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog pevanja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 18-22. septembar
  Godina 2018
  Autori Zlata Marjanović