Navigacija

Mitja Kolar

Projekti

Ultrazvučna i mikrotalasna obrada različitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola

Cilj ovog projekta je da istraži mogućnost upotrebe ultrazvuka i mikrotralasa, zajedno sa izradom matematičkih modela i optimizacijom procesa, radi unaprjeđenja tehnologije dobijanja bioetanola, kao alternative fosilnim gorivima. To bi, pored ekonomske, imalo i značajnu...

Broj projekta 1251140
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim Maja Stojković, ma
mr Darko Bodroža
Mitja Kolar
Jovana Milanović
Igor Pečanac
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
prof. dr Dragana Grujić
prof. dr Saša Papuga
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 30.04.2021.
Vrijednost projekta 26500.0 BAM

UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Na osnovu postavljenih hipoteza i ciljeva projekta doći će se do novih saznanja o uticaju vrste antimikrobnog sredstva za obradu (vodeni i alkoholni ekstrakati ljekovitih biljaka, eterična ulja), načina antimikrobne obrade (bojenje postupkom ultrazvučnog disergovanja, metoda iscrpljenja kupatila i sito štampa) i količine nanesenog sredstva na tekstilni materijal na termofiziološku udobnost sportske odjeće...

Broj projekta 1251139
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Goran Poprić
Jovana Milanović
prof. dr Nemanja Kašiković
Maja Stojković, ma
Mitja Kolar
Branko Neral
Snježana Stanković
Đorđe Vujčić, ma
prof. dr Aleksandar Savić
doc. dr Blanka Škipina
Nermin Bahtić
Vesna Ivanović, ma
mr Ana Velemir
prof. dr Mladen Stančić
Dušan Popović
Branka Ružičić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvučno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice. To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature. Veće količine mikroorganizama na tekstilnom materijalu djeluju kao prljavština, izazivaju neugodan miris, gubitak boje, smanjenje čvrstoće...

Broj projekta 1251106
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim mr Ana Velemir
Ivana Dojčinović
Maja Katić, ma
Goran Poprić
prof. dr Nemanja Kašiković
prof. dr Mladen Stančić
prof. dr Svjetlana Janjić
Nermin Bahtić
Mitja Kolar
Đorđe Vujčić, ma
Dušan Popović
prof. dr Simona Jevšnik
Branko Neral
prof. dr Aleksandar Savić
Branka Ružičić
Snježana Stanković
Vesna Ivanović, ma
Jovana Milanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 30.04.2020.
Vrijednost projekta 33400.0 BAM