Navigacija

Jovana Milanović

Projekti

Ultrazvučna i mikrotalasna obrada različitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola

Cilj ovog projekta je da istraži mogućnost upotrebe ultrazvuka i mikrotralasa, zajedno sa izradom matematičkih modela i optimizacijom procesa, radi unaprjeđenja tehnologije dobijanja bioetanola, kao alternative fosilnim gorivima. To bi, pored ekonomske, imalo i značajnu...

Broj projekta 1251140
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim Maja Stojković, ma
Mitja Kolar
Igor Pečanac
prof. dr Saša Papuga
mr Darko Bodroža
Jovana Milanović
prof. dr Dragana Grujić
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 30.04.2021.
Vrijednost projekta 26500.0 BAM

UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Na osnovu postavljenih hipoteza i ciljeva projekta doći će se do novih saznanja o uticaju vrste antimikrobnog sredstva za obradu (vodeni i alkoholni ekstrakati ljekovitih biljaka, eterična ulja), načina antimikrobne obrade (bojenje postupkom ultrazvučnog disergovanja, metoda iscrpljenja kupatila i sito štampa) i količine nanesenog sredstva na tekstilni materijal na termofiziološku udobnost sportske odjeće...

Broj projekta 1251139
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Jovana Milanović
Branka Ružičić
Snježana Stanković
prof. dr Nemanja Kašiković
Branko Neral
Goran Poprić
Nermin Bahtić
Đorđe Vujčić, ma
Mitja Kolar
mr Ana Velemir
doc. dr Blanka Škipina
Maja Stojković, ma
prof. dr Aleksandar Savić
doc. dr Mladen Stančić
Vesna Ivanović, ma
Dušan Popović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvučno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice. To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature. Veće količine mikroorganizama na tekstilnom materijalu djeluju kao prljavština, izazivaju neugodan miris, gubitak boje, smanjenje čvrstoće...

Broj projekta 1251106
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim prof. dr Simona Jevšnik
Ivana Dojčinović
Goran Poprić
Mitja Kolar
Dušan Popović
Đorđe Vujčić, ma
prof. dr Aleksandar Savić
Branko Neral
prof. dr Svjetlana Janjić
Maja Katić, ma
Snježana Stanković
doc. dr Mladen Stančić
prof. dr Nemanja Kašiković
Nermin Bahtić
Jovana Milanović
Branka Ružičić
mr Ana Velemir
Vesna Ivanović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 30.04.2020.
Vrijednost projekta 33400.0 BAM