Navigacija

Dušan Popović

Projekti

UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Na osnovu postavljenih hipoteza i ciljeva projekta doći će se do novih saznanja o uticaju vrste antimikrobnog sredstva za obradu (vodeni i alkoholni ekstrakati ljekovitih biljaka, eterična ulja), načina antimikrobne obrade (bojenje postupkom ultrazvučnog disergovanja, metoda iscrpljenja kupatila i sito štampa) i količine nanesenog sredstva na tekstilni materijal na termofiziološku udobnost sportske odjeće...

Broj projekta 1251139
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim prof. dr Nemanja Kašiković
doc. dr Mladen Stančić
Đorđe Vujčić, ma
prof. dr Aleksandar Savić
Snježana Stanković
mr Ana Velemir
Jovana Milanović
Goran Poprić
Branka Ružičić
Maja Stojković, ma
doc. dr Blanka Škipina
Vesna Ivanović, ma
Mitja Kolar
Nermin Bahtić
Branko Neral
Dušan Popović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvučno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice. To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature. Veće količine mikroorganizama na tekstilnom materijalu djeluju kao prljavština, izazivaju neugodan miris, gubitak boje, smanjenje čvrstoće...

Broj projekta 1251106
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim prof. dr Svjetlana Janjić
prof. dr Nemanja Kašiković
Goran Poprić
mr Ana Velemir
Branko Neral
Jovana Milanović
Dušan Popović
doc. dr Mladen Stančić
Vesna Ivanović, ma
prof. dr Simona Jevšnik
prof. dr Aleksandar Savić
Mitja Kolar
Branka Ružičić
Nermin Bahtić
Đorđe Vujčić, ma
Snježana Stanković
Ivana Dojčinović
Maja Katić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 30.04.2020.
Vrijednost projekta 33400.0 BAM