Navigacija

Dajana Papaz
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geometrija i vizuelizacija prostora asistent 30. april 2020.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
PD Parametarski dizajn
Akademske studije prvog ciklusa
OA07VIM2 Vizuelizacija i modelovanje 2
OA19DAT1 Digitalne arhitektonske tehnike 1
OA19DAT2 Digitalne arhitektonske tehnike 2
OA19NG Nacrtna geometrija
OA19SP2 Studio projekat 2 - Kontekst
OAP07MA Model u arhitekturi
OG07NGTC Nacrtna geometrija i tehničko crtanje
OG09GK1 Građevinske konstrukcije 1
OG09GK2 Građevinske konstrukcije 2

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OP15TCNG Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
OŠ13TEHC Tehničko crtanje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Influential Factors in Improving the Spatial Abilities of Architecture Students

  DOI 10.7251/AGGPLUS/2109002K
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2021
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Maja Ilić i Dajana Papaz
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 002
  Strana do 011

  GENIUS LOCI: CITY PLACE IMMUNITY

  DOI 10.7251/AGGPLUS1907056P
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2019
  Autori Dajana Papaz, Dubravko Aleksić, Tijana Vujičić i Brankica Milojević
  Broj 7
  Strana od 56
  Strana do 72
  Veb adresa https://aggf.unibl.org/sr/djelatnost/casopis-agg

Radovi sa skupova

  IMPACT OF DESCRIPTIVE GEOMETRY ON THE IMPROVEMENT OF SPATIAL ABILITIES OF ARCHITECTURE STUDENTS

  Naučni skup CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XV
  DOI 10.7251/STP2215181P
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2022
  Autori Dajana Papaz, Sandra Kosić-Jeremić i Maja Ilić
  Strana od 181
  Strana do 190
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/conference-proceedings/

  Can spatial ability be trained - the analysis of preparatory course for enrolment at the Faculty of Architecture

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIV
  DOI 10.7251/STP2014318I
  Godina 2020
  Autori Maja Ilić, Sandra Kosić-Jeremić i Dajana Papaz
  Strana od 318
  Strana do 329
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

Ostali radovi

  Uređivački odbor zbornika radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 2566-4484
  Godina 2020
  Autori Miodrag Regodić, Mato Uljarević, Tanja Trkulja, Maja Ilić, Gordana Jakovljević, Dragana Zeljić, Dajana Papaz, Igor Kuvač i Jelena Pažin
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

  Član organizacionog tima Arhitektonskog studentskog kongresa – ASK 2018 Banja Luka

  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja, Maja Radmanović, Milana Nedimović, Dajana Papaz, Vanja Đurđević, Emina Huseinbašić, Nada Danilović, Jelena Suvara i Zoran Uljarević

Umjetnički radovi

  Na mreži - Godišnja izložba studentskih radova studijskog programa Arhitektura

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Maja Ilić, Milana Nedimović, Dubravko Aleksić i Dajana Papaz

  U kategoriji 6. Konkursi izložen rad: "Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja Trga Patrijarha Pavla u Brodu, BiH"

  Izdavač 28. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 8-13.11.2019.
  Godina 2019
  Autori Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Maja Radmanović, Vanja Đurđević i Dajana Papaz

  1. nagrada na konkursu za Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja Trga Patrijarha Pavla u Brodu, BiH

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2019
  Autori Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Maja Radmanović, Vanja Đurđević i Dajana Papaz