Navigacija

Jovana Paspalj
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fiziologija životinja asistent 30. maj 2019.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS252 Imunologija
1C07BOS821 Uporedna fiziologija životinja I
1C07BOS822 Uporedna fiziologija životinja II
1C07EOS636 Mehanizmi fizioloških adaptacija
1C13BOS1072 Komparativna hematologija
1C13BOS215 Opšta fiziologija životinja
1C13BOS821 Uporedna fiziologija životinja I
1C13BOS822 Uporedna fiziologija životinja II
1C13EOS629 Fiziologija i ekofiziologija životinja
1C13EOS636 Mehanizmi fizioloških adaptacija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis

  Časopis JOURNAL OF MICROSCOPY
  Godina 2019
  Autori Smiljana Paraš, Nataša Vojinović, Radoslav Gajanin i Jovana Paspalj
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 564
  Strana do 566

  SYNERGISTIC EFFECTS OF LEAD-ACETATE AND ALLOXAN ON BODY WEIGHT GAIN AND ORGANOSOMATIC LIVER INDEX OF WISTAR RAT INFECTED WITH ESCHERICHIA

  DOI 10.7251/SKPEN191002017G
  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2019
  Autori Maja Manojlović, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Jovana Paspalj, Aleksandra Đeri i Ivica Radović
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 17
  Strana do 30
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/skup-10-2-2020/

Radovi sa skupova

  Fizičko-hemijski i biološki parametri u ocjeni kvaliteta vode rijeke Sane (Republika Srpska, BiH)

  Naučni skup VODA 2020
  Publikacija 49. konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda
  Godina 2020
  Autori Radoslav Dekić, Dragojla Golub, Svjetlana Lolić, Maja Manojlović i Jovana Paspalj
  Strana od 95
  Strana do 106

  High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis

  Naučni skup High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis
  Godina 2019
  Autori Smiljana Paraš, Nataša Vojinović, Radoslav Gajanin i Jovana Paspalj
  Strana od 564
  Strana do 563

Projekti

Prenošenje humanih patogenih mikroorganizama preko povrtlarskih kultura - njihova vijabilnost i infektivnost

U okviru projekta tim sa Prirodno-matematičkog fakulteta će sakupljati uzorke povrtlarskih kultura na sjeverozapadnom području Republike Srpske i vršiti izolaciju i identifikaciju potencijalno patogenih bakterija. Pri tom će biti korištene indirektne odgajivačke metode (Benson, 1998; McKane, and Kandel, 1996; Wistreich, 2003). Za izolaciju i diferencijaciju ešerihije i drugih laktoza-fermentujućih od laktozanefermentujućih enterobakterija, biće korišćen je EMB Agar...

Broj projekta 1259044
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim prof. dr Svjetlana Lolić
Biljana Radusin-Sopić
Dunja Popović
prof. dr Tanja Maksimović
Jovana Paspalj
Sanja Karajlić
dr Jelena Stanković Antić
doc. dr Maja Manojlović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Citološki, fiziološki i genetički efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Ruda pirofilit ima svoje nalazište na teritoriji Bosne i Hercegovine i iz tog razloga se pojavila potreba za testiranjem njenog kvaliteta i primenljivosti na animalnom modelu. Dokazivanjem da ova ruda nema štetan efekat na organizmu pacova, otvaraju joj se vrata u široj primeni. Pesticidi su u poslednjih deset godina u ekspanziji sa svojim neumerenim i nestručnim korišćenjem u poljoprivredi u Republici Srpskoj, tako se pojavila potreba da se testira njihov uticaj na animalnom modelu...

Broj projekta 1259018
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Smiljana Paraš
Projektni tim mr Maja Šibarević
Nataša Vojinović, ma
doc. dr Nataša Stojaković
Sanja Karajlić
doc. dr Dragana Šnjegota
Olivera Karpić
doc. dr Ljiljana Amidžić
Jovana Paspalj
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM