Navigacija

Ivana Pucar, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za ekologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biljne nauke, botanika viši asistent 30. maj 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07BOT Botanika
ISF19BOT Botanika

Filozofski fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
TMPMM Teorijsko-metodološki problemi početne nastave matematike

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS820 Sistematika i filogenija kormofita II
1C07EOS826 Obnova i unapređenje ekosistema
1C13BOS811 Ekologija biljaka sa fitogeografijom II
1C13EOS1078 Idioekologija biljaka
1C13EOS1087 Obnova i unapređivanje ekosistema
1C13EOS624 Ekologija i raznovrsnost kormofita

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Antioxidative response of Balkan endemic Scilla species to different habitat types

  Naučni skup Treći kongres biologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka. Treći kongres biologa Srbije, Zlatibor, Srbija, 21-25.09.2022.
  Godina 2022
  Autori Siniša Škondrić, Ivana Pucar, Biljana Davidović-Plavšić i Biljana Kukavica
  Strana od 78
  Strana do 78

  Contribution to the vascular flora of Ljubić Mt. (Republic of Srpska, B&H)

  Naučni skup 14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions
  Publikacija Book of Abstracts.14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Kladovo, Serbia, 26th to 29thJune, 2022. Eds. Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D., Jenačković Gocić, D.
  Godina 2022
  Autori Siniša Škondrić, Ivana Pucar i Tanja Legoš
  Strana od 65
  Strana do 65
  Veb adresa http://www.sfses.com/docs/14th-SFSES-Abstracts.pdf

  New record of Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger (Boraginaceae) in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup IV SYMPOSIUM OF BIOLOGISTS AND ECOLOGISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA with international participation – SBERS2020
  Publikacija Book of abstracts, IV Symposium of biologists and ecologists of Republic of Srpska with international participation – SBERS2020, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka 12-14 November 2020
  Godina 2020
  Autori Ivana Pucar i Siniša Škondrić
  Strana od 30
  Strana do 31
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

Projekti

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa područja Republike Srpske

Reaktivne vrste kiseonika nastaju u slučaju izloženosti ćelija različitim vrstama stresa i dovode do narušavanja redoks homeostaze favorizujući procese oksidacije. Kod čovjeka generisanje reaktivnih vrsta kiseonika dovodi do oksidativnog stresa i ima važnu ulogu u nastanku bolesti kao što su starenje, rak jetre, neurodegenerativna oboljenja, kardiovaskularna oboljenja, dijabetes...

Broj projekta 1259046
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
doc. dr Dino Hasanagić
dr Danijela Mišić
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
dr Julia Walter
prof. dr Siniša Škondrić
Nataša Lukić
Milica Šešić
Danijela Kojić
Ivana Pucar, ma
Tanja Trifković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM

Natura 2000 vrste, kartiranje staništa i etnobotanička istraživanja Nevesinjskog polja

Nevesinjsko polje, kao kraško polje, predstavlja jedan od centara endemizma flore i faune Republike Srpske. Karakteristično je po rijetkim i ugroženim staništima i vrstama. Tradicionalna upotreba biljaka je je takođe još uvijek prisutna među ljudima koji žive na području polja. Cilj projekta je da sa jedne strane ukaže na značaj i zaštitu Natura 2000 vrsta i stanišnih tipova, a sa druge strane osigura održivu upotrebu prirodnih resursa sa akcentom na tradicionalnu medicinu. ..

Broj projekta 1259045
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Škondrić
Projektni tim Tanja Gostić
Ivana Pucar, ma
prof. dr Nada Šumatić
doc. dr Relja Suručić
dr Antun Alegro
Jelena Knežević
doc. dr Goran Šukalo
prof. dr Dejan Dmitrović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 01.06.2022.
Vrijednost projekta 15600.0 BAM