Navigacija

Vukašin Crnogorac
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) asistent 7. maj 2019.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
PN20-6 Društvena informatika

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C09MNS283 Osnovi računarskih sistema 2
1C09MOS277 Osnovi računarskih sistema 1
1C09MOS283 Osnovi računarskih sistema 2
1C09MOS309 Osnovi računarskih sistema 3
1C09MOS519 Osnovi računarskih sistema 4
1C10TNS1011 Računarske mreže i komunikacije
1C18TNS1011 Računarske mreže i komunikacije
1C19MIN007 Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 2
1C19MIN010 Objektno-orijentisano programiranje
1C19MIN013 Operativni sistemi
1C19MIN016 Računarske mreže

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Clustering of European countries and territories based on cumulative relative number of COVID 19 patients in 2020

  Naučni skup 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2021
  Autori Vukašin Crnogorac, Milana Grbić, Marko Đukanović i Dragan Matić
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9400670

  How well are known protein complexes supported in PPI networks?

  Naučni skup 2020 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA)
  DOI 10.1109/INISTA49547.2020.9194663
  Publikacija 2020 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) - Proceedings
  Godina 2020
  Autori Milana Grbić, Vukašin Crnogorac, Milan Predojević, Aleksandar Kartelj i Dragan Matić
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9194663

Projekti

Unapređenje Alumni pametne internet aplikacije za potrebe povezivanja bivših, trenutnih i budućih studenata matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Ovaj projekat je zamišljen kao druga faza projekta izrade Alumni pametne internet i mobilne aplikacije za potrebe povezivanja bivših, trenutnih i budućih studenata matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. U prvoj fazi, koja je realizovana u 2019. godini, razvijene su su osnovne funkcionalnosti aplikacije. Aplikacija je zamišljena kao veb zasnovana i dostupna je na linku https://matinf.pmf.unibl.org/alumni/ U drugoj fazi...

Broj projekta 1259053
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milana Grbić
Projektni tim prof. dr Dragan Matić
Vukašin Crnogorac
Milan Predojević, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 1612.0 BAM

Razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema računarske biologije

U okviru projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema u računarskoj biologiji i posebno u biološkim mrežama. Računarska biologija je jedno od intenzivno istraživanih interdisciplinarnih područja, koje uključuje razvoj računarskih alata koji pomažu otkrivanju i boljoj interpretaciji bioloških podataka. S obzirom da se biološke mreže mogu posmatrati kao matematičke grafovske strukture, problemi definisani nad ...

Broj projekta 1259052
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim doc. dr Milana Grbić
doc. dr Vladimir Filipović
prof. dr Duško Bogdanić
Sara Jevđenić
prof. dr Vladimir Jovanović
Vukašin Crnogorac
Milan Predojević, ma
Marko Đukanović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM