Navigacija

Sanja Radinović

Referent za knjigovodstvene poslove - II-33
Šumarski fakultet

Projekti

Asortiman sadnog materijala za gazdinstva JPŠ „Šume RS“ 2020-2050. godina

Kroz realizaciju projekta „Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske“ ukazano je na izraženu neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom u JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac...

Broj projekta 1251423
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim prof. dr Marijana Kapović Solomun
doc. dr Vladimir Stupar
Brankica Kajkut
doc. dr Branislav Cvjetković
Sanja Radinović
doc. dr Dragan Čomić
prof. dr Jugoslav Brujić
doc. dr Vanja Daničić
dr Dražen Miljić
mr Miroslav Mirković
Dragan Ubović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM