Navigacija

Sanja Radinović

Referent za knjigovodstvene poslove - II-33
Šumarski fakultet

Projekti

Asortiman sadnog materijala za gazdinstva JPŠ „Šume RS“ 2020-2050. godina

Kroz realizaciju projekta „Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske“ ukazano je na izraženu neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom u JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac...

Broj projekta 1251423
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim Sanja Radinović
doc. dr Branislav Cvjetković
mr Miroslav Mirković
dr Dražen Miljić
Brankica Kajkut
prof. dr Jugoslav Brujić
doc. dr Vanja Daničić
doc. dr Dragan Čomić
doc. dr Vladimir Stupar
Dragan Ubović
prof. dr Marijana Kapović Solomun
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM