Navigacija

Đorđe Đukanović, ma

Master farmacije - III-2-3-3-6
Medicinski fakultet

Projekti

Ispitivanje uticaja žučnih kiselina i statina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Kardiotoksičnost uzrokovana antraciklinima je poznata komplikacija onkološke terapije, bez dostupne efikasne i sigurne terapije u prevenciji njenog nastanka. Najčešće se manifistuje kao odložena kardiovaskularna bolest/disfunkcija usljed kumulativne doze antraciklina. Doksorubicin je široko zastupljen antraciklin u terapiji adultnih i pedijatrijskih maligniteta.

Broj projekta 1257024
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Lana Nežić
Projektni tim prof. dr Svetlana Goločorbin-Kon
doc. dr Ljiljana Amidžić
Nataša Bubić Pajić
Biljana Vatreš
Žana Radić
prof. dr Momir Mikov
Vesna Vujić-Aleksić
dr Vesna Jaćević
Đorđe Đukanović, ma
Početak realizacije 01.07.2020.
Završetak projekta 31.07.2022.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM