Навигација

Помоћ у систему PHAIDRA

Постоји неколико начина да добијете помоћ уколико Вам је потребна:

Поставите курсор изнад одговарајућег термина или линка. Појавиће се знак на који треба да кликнете. Отвориће се посебан прозор са текстом који ће Вам помоћи (објашњење термина, препоручени формат).

Пошаљите имејл са питањем на phaidra@unibl.org

Јасна правна правила. Похрањеним објектима PHAIDRA обезбеђује сигуран правни статус. Модели лиценци су уграђени у систем и једноставно се могу изабрати.

Уколико уочите грешке или нејасноће на сајту, пошаљите мејл са снимком странице и кратким објашњењем на phaidra@unibl.org