Навигација

УНИГЕМ/Савјетодавни одбор за родну равноправност

Универзитет у Бањој Луци је у оквиру имплементације УНИГЕМ пројекта на 72. сједници Сената одржаној 28.10.2021. именовао Савјетодавни одбор за родну равноправност.
Ријеч је пројекту који ће се бавити питањима родне равноправности у процесима високог образовања. Универзитети - учесници пројекта - ће кроз редовну размјену информација и заједничке активности посебну пажњу, између осталог, посветити припреми стратешких докумената који за циљ имају превенцију родно заснованог насиља, дискриминације и сексуалног узнемиравања на универзитетима. План је да се узме учешћу у истраживањима, а која су посвећена мјерењу ставова о постојању и информисаности с прописима који имају за циљ спречавање и борбу против родно заснованог насиља, дискриминације и сексуалног узнемиравања.

Одлука о именовању чланова Савјетодавног одбора