Навигација

Центар за предузетништво и трансфер технологија

Центар за предузетништво и трансфер технологије почео је са радом 2017. године, а настао је трансформацијом Универзитетског предузетничког центра који је основан 2009. године.

Центар, између осталог, координише истраживачким пројектима из области предузетништва,  посредује у остваривању сарадње између Универзитета и привреде, пружа подршку иноваторима и предузетним младим људима у разради и развоју пословних идеја, пружа консултантске услуге и др.

Такође, Центар организује и координише спровођење поступка патентирања, лиценцирања и трансфера знања између образовног сектора и привреде, те организује и координише спровођење маркетиншких активности које се тичу трансфера технологија и знања.

Исто тако, Центар   води аналитику и формира базу података из области предузетништва, иновација и трансфера технологија, као и расположиве опреме за потребе научно-истраживачког рада, те пружа стручну помоћ организационим јединицама код подношења апликација за пројекте научно-истраживачког рада.

 

Телефон +387 51 349 972
Факс +387 51 349 972
Веб-сајт www.cptt.unibl.org
Е-пошта

cptt@unibl.org
andjela.pepic@unibl.org

Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
Руководилац Центра Мр Анђела Пепић