Navigation

доц. др Дарко Паспаљ
доцент

Наставник - II-4
Факултет безбједносних наука
Ужа научна/умјетничка областСпецијално физичко образовање
Датум избора у звањеOctober 27, 2016

Предмети

Факултет физичког васпитања и спорта

1СД-БСДијагностика у борилачким спортовима
1СКПСФ-БСКондициона припрема - спортска форма у борилачким спортовима
1СПиПТ-БСПланирање и програмирање тренинга - борилачки спортови
1СТиТТ-БСТехника и тактика борилачких спортова
1НБСП2Борилачки спортови II
1НБСП1Борилачки спортови I
1СБ-БСБиомеханика борилачких спортова
1СБОРСБорилачки спортови
1СМуСП-БСМјерење у борилачким спортовима

Факултет безбједносних наука

ОБК12СФО3Специјално физичко образовање 3
ОБК16СФО2Специјално физичко образовање 2 – посебни дио
ОБК09СФО1Специјално физичко образовање 1
ОБК09СФО2Специјално физичко образовање 2
ОБК16СФО1Специјално физичко образовање 1 – општи дио
ОБК12СФО4Специјално физичко образовање 4
ОБК16СВБСпортске вјештине у безбједности

Библиографија

Радови у часописима

  Значај равнотеже за извођење технике бацања избијањем ноге отпозади

  DOI:10.5550/sgia.171301.se.PG
  ЧасописSPORTLOGIA
  Година2017
  АуториДарко Паспаљ and Милан Гужвица
  Волумен13
  Број1
  Страна од18
  Страна до28
  Веб адресаdpaspalj@yahoo.com

  Примјена тестова издржљивости у раду са студентима Факултета безбједносних наука

  DOI10.5550/sgia.161201.se.PG
  ЧасописSPORTLOGIA
  Година2016
  АуториДарко Паспаљ and Милан Гужвица
  Волумен12
  Број1
  Страна од40
  Страна до51
  Веб адресаdpaspalj@yahoo.com

  Координација и квалитет усвојености основних елемената технике из програма Специјалног физичког образовања.

  ЧасописЗборник радова Европског дефендологија центра
  Година2015
  АуториДарко Паспаљ
  Волумен3
  Страна од1059
  Страна до1068
  Веб адресаwww.defendologija.com

  Предвиђање успјешности извођења одбране од напада штапом одозго на основу моторичких способности студената.

  ЧасописЗборник радова Европског дефендологија центра
  Година2015
  АуториДарко Паспаљ
  Волумен3
  Страна од1084
  Страна до1095
  Веб адресаwww.defendologija.com

  Ефикасност одбране након различитих методских и тренажних приступа у условима максималне срчане фреквенције.

  DOI10..7251/BPGRBL1215023G
  ЧасописБезбједност, полиција, грађани
  Година2015
  АуториДарко Паспаљ
  ВолуменГодина IX
  Број1-2/15
  Страна од23
  Страна до37
  Веб адресаdirektor_vsup@education.muprs.org

  Ментална припрема у функцији рјешавања проблемских ситуација из Специјалног физичког образовања.Годишњак Европског Дефендологија Центра

  DOI796.8.015
  ЧасописГодишњак Европског Дефендологија Центра
  Година2013
  АуториДарко Паспаљ
  ВолуменГодина 2
  Број2
  Страна од27
  Страна до38
  Веб адресаwww.defendologija.com

  Утицај психолошких карактеристика на ефикасност извођења одбране од напада руком.

  DOI10.5550/СГИА.130902.СЕ.003P
  ЧасописSPORTLOGIA
  Година2013
  АуториДарко Паспаљ
  Волумен9
  Број2/2013
  Страна од139
  Страна до153
  Веб адресаwww.SportLogia.com

  Разлике у ефектима одбране од напада штапом након различитих методско-тренажних приступа.

  DOI10.5550/SP.5.2013.10
  ЧасописЗборник радова са 5. међународног конгреса Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и рекреације
  Година2013
  АуториДарко Паспаљ
  Волумен5
  Страна од94
  Страна до104
  Веб адресаwww.sportkon.com

  Различити утицај неких тестова моторичких способности студената и студенткиња Високе школе унутрашњих послова на ефикасност извођења одбране од напада штапом одозго,

  DOI10.5550/SP.5.2013.04
  ЧасописЗборник радова са 5. међународног конгреса Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и рекреације
  Година2013
  АуториДарко Паспаљ
  Волумен5
  Страна од29
  Страна до41
  Веб адресаwww.sportkon.com

  Полни диморфизам антрополошког профила студената Високе школе унутрашњих послова у функцији рјешавања проблемских ситуација из Специјалног физичког образовања.

  DOI10.7251/BPGBL3413167P
  ЧасописБезбједност, полиција, грађани
  Година2013
  АуториДарко Паспаљ
  ВолуменГодина IX
  Број3-4/13
  Страна од167
  Страна до180
  Веб адресаdirektor_vsup@education.muprs.org

  Разлике у ставовима студената Високе школе унутрашњих послова о настави Специјалног физичког образовања.

  DOI371.3:796:378.147
  Часопист,полиција, грашани
  Година2012
  АуториДарко Паспаљ
  ВолуменГодина VIII
  Број3-4/12
  Страна од107
  Страна до120
  Веб адресаdirektor_vsup@education.muprs.org

  Разлике у неким моторичким способностима студената Високе школе унутрашњих послова с обзиром на ефикасност извођења одбране од напада штапом одозго.

  DOI796.015.132:572.7
  ЧасописБезбједност,полиција,грађани
  Година2011
  АуториДарко Паспаљ
  ВолуменГодина VII
  Број3-4/11
  Страна од467
  Страна до477
  Веб адресаdirektor_vsup@education.muprs.org

  Ефекти различитих континуитета нанставе на ниво усвојености техника падова, чишћења и бацања из програма Специјалног физичког образовања.

  ЧасописБезбједност,полиција, грађани
  Година2010
  АуториДарко Паспаљ
  ВолуменГодина VI
  Број3-4/10
  Страна од513
  Страна до522
  Веб адресаdirektor_vsup@education.muprs.org

  Процјена издржљивости у снази студената Високе школе унутрашњих послова.

  ЧасописБезбједност,полиција, грађани
  Година2010
  АуториДарко Паспаљ
  ВолуменГодина VI
  Број1-2/10
  Страна од313
  Страна до323
  Веб адресаdirektor_vsup@education.muprs.org

  Утицај моторичких способности на ефикасност извођења техника бацања из програма Специјалног физичког образовања.

  DOI355/359
  Часописдефендологија
  Година2009
  АуториДарко Паспаљ
  ВолуменГодина XII
  Број25-26
  Страна од187
  Страна до197
  Веб адресаdefendo@blic.net,www.defendologija.com

  Латентне моторичке способности значајне за извођење технике чишћења наступајуће ноге из програма Специјалног физичког образовања

  DOIУДК:351.74
  Часописбезбједност,полиција, грађани
  Година2009
  АуториДарко Паспаљ
  ВолуменГодина V
  Број1/09
  Страна од173
  Страна до185
  Веб адресаdirektor_vsup@education.muprs.org

  Утицај базичних моторичких способности на ефикасност извођења техника бацања избијањем ноге од назад из програма Специјалног физичког образовања.

  DOIУДК:351.74
  ЧасописБезбједност, полиција, грађани
  Година2008
  АуториДарко Паспаљ
  ВолуменIV Година
  Број2/08
  Страна од195
  Страна до208
  Веб адресаdirektor_vsup@education.muprs.org

Радови са скупова

  Фудбал као изборни спорт у програмима физичког васпитања у основним и средњим школама као допринос општој безбједности у друштву

  Научни скупБезбједност и спорт
  DOI978-99938-689-1-0
  ПубликацијаЗборник радова Међународна научна конференција БЕЗБЈЕДНОСТ И СПОРТ регионална искуства и перспективе
  Година2017
  АуториМилан Гужвица and Дарко Паспаљ
  Страна од13
  Страна до24
  Веб адресаMilan.Guzvica@fbn.unibl.org

Пројекти

Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)

Project Number8302101
Type of projectErazmus+
Organizational unitFakultet bezbjednosnih nauka
Headdoc. dr Darko Paspalj
ParticipantsSlavica Maksimovic
Radoslav Ivanis
Milica Sikimic, ma
doc. dr Mile Sikman
doc. dr Predrag Ceranic
Business PartnerECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization2016-10-01
End of the project2019-09-01
Project value158361.6 БАМ