Навигација

др Јелена Гинић

Филолошки факултет
051/340-142
локал142

Предмети

Филолошки факултет

Академске студије другог циклуса
МРЈК19ЛТЛингводидактичко тестирање у настави руског језика
МРЈК19ФРЈФонетика руског језика кроз призму лингво-дидактике
Академске студије првог циклуса
12РМНРЈИК1Методика наставе руског језика и књижевности 1
12РМНРЈИК2Методика наставе руског језика и књижевности 2
12РМРЈ1Морфологија руског језика 1
12РФФРЈФонетика и фонологија руског језика