Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Биомедицинске наукеМедицински факултетАкадемске студије трећег циклуса
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Графичко инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Докторске студије Филологије (језик и књижевност)Филолошки факултетАкадемске студије трећег циклуса
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Пољопривредне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије трећег циклуса
Графичко инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса240.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Медицинско лабараторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Руски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Методика наставе страних језика и књижевностиФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
Рударско и геолошко инжињерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ФилозофијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса185.0
Биотехнолошко прехрамбениТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МашинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Рачунарство и информатика 2014Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроника и телекомуникације Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални рад - доквалификацијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса120.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Журналистика-1998Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса120.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Студијски програм Математика и информатика - 180 ЕЦТСПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ЖурналистикаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Хемијско инжењерство и технологијеТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологијеТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса
ЕкономијaЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Социјални рад-2000Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Текстилно инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Анималне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Хемијска технологијаТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Индустријско инжењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Савремена филозофијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0