Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Студијски програм Математика и информатика - 180 ЕЦТСПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологијеТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МашинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Медицинско лабараторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕкономијaЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Електроника и телекомуникације Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Графичко инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Савремена филозофијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса120.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса240.0
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Рударско и геолошко инжињерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Рачунарство и информатика 2014Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЖурналистикаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални рад - доквалификацијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса120.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Анималне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биотехнолошко прехрамбениТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијска технологијаТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијско инжењерство и технологијеТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални рад-2000Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Индустријско инжењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ГрађевинаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклуса
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса185.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Журналистика-1998Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ФилозофијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0