Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса185.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Индустријско инжењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални рад-2000Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални рад - доквалификацијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса120.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Журналистика-1998Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Савремена филозофијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Рударско и геолошко инжињерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГрађевинаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Графичко инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЖурналистикаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Анималне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса120.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Медицинско лабараторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Хемијско инжењерство и технологијеТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологијеТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Рачунарство и информатика 2014Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ФилозофијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијска технологијаТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникације Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Биотехнолошко прехрамбениТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклуса
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Студијски програм Математика и информатика - 180 ЕЦТСПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ЕкономијaЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МашинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0