Навигација

Одлуке

(1) Одлука о матичности факултета/ Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области

(1.1) Измјена и допуна Одлуке о матичности факултета/ Академије умјетности и студијскох програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015.

(1.2) Одлука o измјенама Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 03/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017.

(1.3) Одлука о измјенама и допунама Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015. године, број 02/04-3.220-63/16 од 17.02.2016. године и број 03/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017. године, број: 02/04-3.1879-15/17 од 29.06.2017.


(2) Одлука о форми и садржини Пријаве теме за израду докторске дисертације , Извјештаја о оцјени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације и Извјештаја о оцјени урађене докторске дисертације 

(2.1) Одлука о додатним условима за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци

(2.2) Одлука о измјени Одлуке о додатним условима за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци

(2.3) Одлука о измјени Одлуке о додаатним условима за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци - 18.2.2019. године

(2.4) Одлука о стављању ван снафе Одлуке Сената Универзитета о додатним  условима за одбрану докторске дисертације  на Универзитету у Бањој Луци број: 01/04-3-138-40/17 од 26.1.2017. године и Одлука о измјени Одлуке о додатним условима за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци број: 01/04-3.150-61/19 од 31.1.2019. године, број 02/04-2.2089-1/18 од 31.7.2018. године - 9. август 2019. године

(2.5) АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ норме из члана I тачке 1. и 2. Одлуке Сената Универзитета о додатним условима за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци, број: 01/04-3.138-40/17 од 26.01.2017. године


(3) Одлука о кућном реду у Ректорату Универзитета у Бањој Луци


(4) Одлука о усвајању Берлинске декларације о отвореном приступу научном звању