Навигација

Остали акти

(1) Кодекс наставничке етике

(1.2) Измјена и допуна Кодекса наставничке етике


(2) Кодекс понашања административних радника на Универзитету у Бањој Луци


(3) Кодекс понашања студената Универзитета у Бањој Луци


(4) Упутство о спровођењу канцеларијског посовања на Универзитету у Бањој Луци


(5) Упутство за пријаву и реализацију TEMPUS пројеката на Унивезитету у Бањој Луци


(6) Упутство за пријаву и реализацију ERASMUS+ пројеката на Универзитету у Бањој Луци


(7) Програм превенције корупције на Универзитету у Бањој Луци


(8) Програм мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци


(9) Програм рада Универзитета у Бањој Луци за 2017. годину


(10) Водич Универзитета у Бањој Луци у поступку остваривања права на приступ информацијама


(11) Упутство за израду и побољшање студијских програма