Навигација

Пољопривредни факултет

Пољопривредни факултет је уписао прву генерацију студената школске 1992/93. године на општи смјер. У периоду од школске 2000/01. до 2006/07. године, факултет је имао три смјера: воћарско­виноградарски, ратарски и сточарски. Од школске 2006/2007. године, настава на првом циклусу студија је организована на три студијска програма: Aграрна економија и рурални развој, Aнимална производња и Биљна производња, са укупно 6 усмјерења.

Од школске 2007/2008. године, настава на другом циклусу студија организована је на студијском програму Аграрна економија и рурални развој, од школске 2009/10. на студијском програму Биљне науке и од школске 2010/11. на студијском програму Анимална производња. Од школске 2012/2013. године, настава на трећем циклусу студија организована је на студијском програму Пољопривредне науке.

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (3+2+3) студија.

Телефон +387 51 312 390
Факс +387 51 312 580
Веб-сајт www.agro.unibl.org
Е-пошта info@agro.unibl.org
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
В.д.  декан Др  Златан Ковачевић, ванредни професор
В.д. продекан за наставу Др Ђорђе Савић, ванредни професор
В.д. продекан за међународну сарадњу и научноистраживачки рад Др Жељко Вашко, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/80/_______________________1.JPG
  • /uploads/attachment/strana/80/_______________________2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/80/poljoprivreda-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/80/poljoprivreda-4.jpg