Навигација

Продекани за научно-истраживачки/умјетнички рад

Редни број Назив Факултета Продекан Контакт
1. Академија умјетности др Младен Миљановић, ванр. проф. mladen.miljanovic@au.unibl.org
2. Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет
др Гордана Броћета, доц. gordana.broceta@aggf.unibl.org
3. Економски факултет др Горан Поповић, ред. проф. goran.popovic@ef.unibl.org
4 Електротехнички факултет др Гордана Гардашевић, ванр. проф. gordana.gardasevic@etf.unibl.org
5. Машински факултет др Александар Милашиновић, ванр. проф. aleksandar.milasinovic@mf.unibl.org
6. Медицински факултет др Зоран Вујковић, ванр. проф. zoran.vujkovic@med.unibl.org
7. Пољопривредни факултет др Гордана Роквић, доц. gordana.rokvic@agro.unibl.org
8. Правни факултет др Игор Милинковић, ванр. проф. igor.milinkovic@pf.unibl.org
9. Природно-математички
факултет
др Душко Јојић, ванр. проф. dusko.jojic@pmf.unibl.org
10. Рударски факултет др Лазар Стојановић, ванр. проф. lazar.stojanovic@rf.unibl.org
11. Технолошки факултет др Борислав Малиновић, ванр. проф. borislav.malinovic@tf.unibl.org
12. Факултет политичких наука др Весна Шућур-Јањетовић, доц. vesna.sucur-janjetovic@fpn.unibl.org
13. Факултет физичког васпитања
и спорта
др Жељко Секулић, доц. zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org
14. Филозофски факултет др Горан Латиновић, доц. goran.latinovic@ff.unibl.org
15. Филолошки факултет др Саша Шмуља, ванр. проф. sasa.smulja@flf.unibl.org
16. Шумарски факултет др Маријана Каповић-Соломун, доц. marijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org
17. Институт за генетичке ресурсе Мр Марина Антић marina.antic@igr.unibl.org
18. Факултет безбједности наука др Драгомир Јовичић, доц. dragomir.jovicic@fbn.unibl.org