Навигација

Координатори за међународну сарадњу

Координатори за међународну сарадњу  

 

Организациона јединица Име и презиме Контакт
Академија умјетности

Доц. Јасна Граховац, ма

jasna.grahovac@au.unibl.org
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Др Дубравко Алексић dubravko.aleksic@aggf.unibl.org
Економски факултет Др Николина Бошњак nikolina.bosnjak@ef.unibl.org 
Електротехнички факултет Доц. др Игор Крчмар igor.krcmar@etf.unibl.org
Машински факултет Проф. др Петар Гверо petar.gvero@mf.unibl.org 
Медицински факултет Доц. др Лана Нежић lana.nezic@med.unibl.org
Пољопривредни факултет Доц. др Гордана Роквић gordana.rokvic@agro.unibl.org
Правни факултет Мирјана Мишкић, ма mirjana.miskic@pf.unibl.org
Природно-математички факултет Проф. др Биљана Кукавица biljana.kukavica@pmf.unibl.org
Рударски факултет Доц. др Дражана Тошић drazana.tosic@rf.unibl.org
Технолошки факултет Доц. др Горан Вучић goran.vucic@tf.unibl.org
Факултет политичких наука Бојана Миодраговић, ма

bojana.miodragovic@fpn.unibl.org

Факултет физичког васпитања и спорта Доц. др Жељко Секулић zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org 
Филозофски факултет Доц. др Славица Тутњевић slavica.tutnjevic@ff.unibl.org 
Филолошки факултет Милица Јошић Милиновић milica.josic-milinovic@flf.unibl.org 
Шумарски факултет

Доц. др Драган Чомић

dragan.comic@sf.unibl.org 

Обавезе и задужења координатора за међународну сарадњу су да формира и ажурира листе електронских адреса свих запослених и студената факултета, врши просљеђивање информација на факултету везаних за област међународне сарадње посредством листе електронских адреса и/или огласне табле на факултету и/или интернет странице факултета, а које доставља Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, одређује један сат током седмице за консултације и давање информација везаних за међународну сарадњу, као и давање информација посредством телефона и електронске поште запосленима и студентима факултета, доставља све информације Универзитетском рачунарском центру везане за област међународне сарадње за објављивање на интернет страници Универзитета, као и координаторима за међународну сарадњу на другим факултетима, уколико те информације могу и њима да користе, присуствује свим састанцима/предавањима/презентацијама које организује Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, организује најмање један инфо дан током академске године, посредује између факултета и Канцеларије проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, приликом подношења приједлога билатералних/мултилатералних уговора о сарадњи са високошколским установама у иностранству, те приједлога образовних пројеката и програма размјене, као и свих других облика међународне сарадње, активно сарађује са Канцеларијом проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, у циљу унапређења и развоја свих сегмената ове области.