Навигација

Канцеларија проректора

Проф. др Лука Кецман
Проректор за људске и материјалне ресурсе

Телефон +387 51 321 178
Е-пошта prorektor.kadrovi@unibl.org
luka.kecman@au.unibl.org

Мр Татјана Марић
Виши стручни сарадник за људске и материјалне ресурсе

Телефон +387 51 321 180
Е-пошта tatjana.maric@unibl.org