Навигација

Академски координатори за међународну размјену студената и особља

Организациона јединица Име и презиме Контакт
Академија умјетности Доц. мр Јелена Манојловић jelena.manojlovic@au.unibl.org
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Драгана Зељић dragana.zeljic@aggf.unibl.org
Економски факултет Проф. др Дејан Микеревић dejan.mikerevic@ef.unibl.org
Електротехнички факултет Вања Тодоровић vanja.todorovic@etf.unibl.org
Машински факултет Проф. др Петар Гверо petar.gvero@mf.unibl.org
Медицински факултет Доц. др Лана Нежић  lana.nezic@med.unibl.org
Пољопривредни факултет Доц. др Гордана Роквић

gordana.rokvic@agro.unibl.org

Правни факултет Мирјана Мишкић, ма mirjana.miskic@pf.unibl.org
Природно-математички факултет Проф. др Биљана Кукавица

biljana.kukavica@pmf.unibl.org

Рударски факултет Проф. др Владимир Малбашић vladimir.malbasic@rf.unibl.org
Технолошки факултет Доц. др Саша Папуга sasa.papuga@tf.unibl.org
Факултет политичких наука Борислав Вукојевић, ма

borislav.vukojevic@fpn.unibl.org

Факултет физичког васпитања и спорта Проф. др Адриана Љубојевић

adriana.ljubojevic@ffvs.unibl.org

Филозофски факултет Доц. др Синиша Лакић   sinisa.lakic@ff.unibl.org
Филолошки факултет Проф. др Жељка Бабић zeljka.babic@flf.unibl.org 
Шумарски факултет Проф. др Родољуб Ољача rodoljub.oljaca@sf.unibl.org

Главна обавеза и одговорност академског координатора за међународну размјену студената и особља је да одобрава и потписује уговоре о размјени који склапају универзитет на којем корисник програма размјене проводи семестар или школску годину, матични универзитет са којег корисник програма размјене долази и на који се враћа након обављеног програма, те корисник програма размјене (студент/члан особља). Уговором о учењу утврђује се програм размјене, којим се студенту гарантује признавање остварених бодова на другој високошколској установи, те је обавеза академског координатора за размјену да проведе процедуру признавања остварених бодова.