Навигација

Контакт

Универзитет у Бањој Луци Телефон Електронска поша
Кабинет Ректора 051/321-171 info@unibl.rs
Канцеларија проректора за кадровске и материјалне ресурсе 051/321-180 kadrovi@unibl.rs
Канцеларија проректора за наставу и студентска питања 051/321-180 nastava@unibl.rs
Канцеларија проректора за научноистраживачки рад и развој 051/321-173 nir@unibl.rs
Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу 051/321-173 jelena.rozic@unibl.rs
Одјељење интерне ревизије 051/326-002 lela.bajic@unibl.rs
Секретаријат Универзитета    
Сектор материјално-финансијских послова 051/326-000 aleksandra.verhas@unibl.rs
Служба за материјалне послове 051/326-004 slnabavke1@unibl.rs
Служба за стручне послове    
Служба за финансије 051/326-003  svetislav.jokic@unibl.rs
Служба обезбјеђења 051/326-007 nikola.kutic@unibl.rs
Служба рачуноводства 051/326-006 olga.suvajac@unibl.rs
Универзитетска спортска дворана 051/305-900  
Универзитетски предузетнички центар (УПЦ) 051/340-102 upc@unibl.rs
Универзитетски рачунарски центар (УРЦ) 051/321-070 urc@unibl.org
Центар за помоћ студентима са посебним потребама 051/301-430 sasacentar@unibl.rs