Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Зоологија

Избори у звањаПриродно-математички факултет

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање - за избор сарадника за ужу научну област Зоологија (наставни предмети: Зоологија бескичмењака, Екологија и разноврсност бескичмењака I, Екологија и разноврсност бескичмењака II), коју је образовало Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Одлуком број 3947/10 од 21.12.2010. године у саставу:
Др Боро Павловић, редовни професор (ужа научна област Зоологија), Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник
Др Драган Микавица, редовни професор (ужа научна област Зоологија), Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
Др Ивица Радовић, редовни професор (ужа научна област Екологија, Заштита животне средине, Заштита биодиверзитета), Факултет за безбедност Универзитета у Београду, члан

доставља, ради даљег поступка,

НАУЧНО- НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Зоологија Бранка Билбија.pdf