Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Еволуциона биологија

Избори у звањаПриродно-математички факултет

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање - за избор сарадника за ужу научну област Еволуциона биологија (наставни предмет: Еволуциона и системска екологија), коју је образовало Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Одлуком број 3937/10 од 21.12.2010. године у саставу:
Др Боро Павловић, редовни професор (ужа научна област Зоологија), Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник
Др Ивица Радовић, редовни професор (ужа научна област Екологија Заштита животне средине, Заштита биодиверзитета), Факултет за безбедност Универзитета у Београду, члан
Др Невенка Павловић, ванредни професор (ужа научна област Екологија, Заштита биодиверзитета), Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, члан

доставља, ради даљег поступка,

НАУЧНО- НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Еволуциона биологија Милица Лукач.pdf