Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Ботаника

Избори у звањаПриродно-математички факултет

Др Нада Шуматић, редовни професор, ужа научна област Ботаника, на предмету Ботаника, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник
Др Љиљана Топалић-Тривуновић, доцент, ужа научна област Ботаника, на предмету Екологија и разноврсност кормофита, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
Др Слађана Петронић, доцент, ужа научна област Ботаника, на предмету Ботаника, Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, члан

Бања Лука - Источно Сарајево, 12. април 2011. године

НАСТАВНО-НАУЧНО ВИЈЕЋЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Одлуком Наставно-научног вијећа Универзитета у Бањој Луци, број: 735/11 од 30.03.2011. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника у академска звања по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 23.02.2011. године, за ужу научну област Ботаника, о чему подносимо сљедећи

 ИЗВЈЕШТАЈ

На Конкурс за избор сарадника за ужу научну област Ботаника (наставни предмет Ботаника) - 1 извршилац, објављен у дневном листу "Глас Српске" од 23.02.2011. године, пријавила су се два кандидата: мр Зорана Хркић, запослена на Универзитету у Бањој Луци, у звању асистента и Мирјана Рољић. Оба пријављена кандидата доставили су у року сву законом прописану документацију, а у Извјештају иста је обрађена у складу са одредбама Закона о високом образовању и Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци.

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Ботаника Зорана Хркић.pdf